miesiąc rozliczeniowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu miesiąc rozliczeniowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące miesiąc rozliczeniowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  ● Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek● Kiedy wspólna praca małżonków nie oznacza współpracy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych● Czy przedsiębiorca ma wpływ na to, kto będzie przeprowadzał u niego kontrolę● Jakie konsekwencje ponosi ZUS, gdy wystawi błędne rozliczenie podatkowe● Co powinien zrobić ubezpieczony, gdy organ rentowy uchylił swoją decyzję w trakcie postępowania sądowego

  czytaj więcej

 • Koniec niepewności firm. Jednolity plik kontrolny opublikowany

  Koniec niepewności firm. Jednolity plik kontrolny opublikowany

  Wystarczą tylko trzy minuty, aby fiskus mógł sprawdzić 1000 faktur. Zapowiedział to wczoraj wiceminister finansów Wiesław Jasiński, przedstawiając finalną wersję nowego systemu

  czytaj więcej

 • Menu restauratora: Jak informować o potrawach, ich składnikach i cenie

  Menu restauratora: Jak informować o potrawach, ich składnikach i cenie

  Na przedsiębiorcach prowadzących restauracje i inne lokale gastronomiczne ciąży wiele obowiązków związanych z poinformowaniem klienta o oferowanych produktach, m.in. prawidłowe określenie nazwy potrawy, wskazanie użytych do jej przyrządzenia składników, alergenów, podanie masy i ceny. Tymczasem znaczna część przepisów prawa żywieniowego znajduje się w aktach prawnych Unii Europejskiej. Oprócz tego niezbędna jest też znajomość kilku polskich ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych. Wiele z tych aktów było w ostatnich latach zmienianych. Przykładowo od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. poz. 2121), które jest aktem wykonawczym do ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915).

  czytaj więcej

 • Dotacje UE: Niekończąca się opowieść

  Dotacje UE: Niekończąca się opowieść

  Inżynieria finansowa ma pomóc Polsce wydać obarczone ryzykiem 15 mld zł z poprzedniej perspektywy finansowej. Gorzej z funduszami na lata 2014–2020: w ciągu dwóch lat wydaliśmy ok. 3 mld zł. Tyle, ile powinniśmy w miesiąc.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zmianowego zastępującego chorego kolegę

  Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zmianowego zastępującego chorego kolegę

  Prawidłowe rozliczenie godzin nadliczbowych wymaga w pierwszej kolejności odniesienia do zaplanowanego czasu pracy, który w grafiku wynosi 23 dni pracy po 8 godzin, a więc w sumie 184 godziny.

  czytaj więcej

 • Niełatwo zorganizować pracę zatrudnionego, który łączy jej wykonywanie z urlopem rodzicielskim

  Niełatwo zorganizować pracę zatrudnionego, który łączy jej wykonywanie z urlopem rodzicielskim

  Problem dotyczy m.in. tego, czy praca i opieka nad dzieckiem powinny być łączone w każdej dniówce. Wydaje się też, że pracodawca nie musi uwzględniać wniosku podwładnego o pracę w konkretne dni tygodnia.

  czytaj więcej

 • Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Zleceniobiorca wykonuje dwie umowy. Pierwsza zawarta z płatnikiem A na okres od 1 stycznia do 31 marca z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł i terminem wypłaty 10. dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Druga umowa została zawarta z płatnikiem B na okres od 15 stycznia do 30 kwietnia z wynagrodzeniem 1000 zł miesięcznie i terminem wypłaty ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca złożył płatnikowi B oświadczenie, z którego wynika, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy wykonywanej na rzecz płatnika A, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem płatnik B zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 15 stycznia.

  czytaj więcej

 • Megaoszczędności z fuzji gigantów

  Megaoszczędności z fuzji gigantów

  Zarządy giełd London Stock Exchange oraz Deutsche Boerse porozumiały się w sprawie połączenia. Powstała w jego wyniku spółka UK TopCo będzie miała wartość ponad 26 mld euro

  czytaj więcej

 • Bilans próbny pomaga wykryć błędy

  Bilans próbny pomaga wykryć błędy

  Nie później niż do 25 marca należy dokonać zestawienia obrotów i sald. Wcześniej jednostki muszą rozliczyć różnice wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji.

  czytaj więcej

 • Ważniejsza rzeczywista data wykonania usługi niż ta na fakturze

  Ważniejsza rzeczywista data wykonania usługi niż ta na fakturze

  Zagraniczny podmiot może dostać zwrot VAT tylko w odniesieniu do zakupów faktycznie dokonanych w okresie podanym we wniosku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy musi kupić kasę fiskalną

  Kto i kiedy musi kupić kasę fiskalną

  Kasę muszą stosować podatnicy sprzedający towary i usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Zwolnieni z tego obowiązku są ci, u których obrót z tego tytułu nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Więcej pieniędzy na innowacje

  Więcej pieniędzy na innowacje

  Polski biznes musi gonić konkurencję z innych krajów w dziedzinie badań i rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Źródeł finansowania tego rodzaju działalności jest coraz więcej. Świadomość korzyści wynikających z wdrażania innowacji jest w polskich firmach coraz większa. Mimo tego mniej niż połowa z nich wydaje na badania, rozwój i nowoczesne rozwiązania więcej niż 3 proc. swoich dochodów. Odbiegamy pod tym względem nawet od krajów Europy Środkowej, gdzie robi to średnio 51 proc. firm – wynika z raportu „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach” przygotowanego przez Deloitte.

  czytaj więcej

 • Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Jeśli pracownik nie przedstawi od razu nowego dokumentu, musi być traktowany jak osoba zdrowa. Nie utraci jednak przywilejów już nabytych.

  czytaj więcej

 • Centralizacja VAT: Wyrok TSUE i jego konsekwencje

  Centralizacja VAT: Wyrok TSUE i jego konsekwencje

  Początkowo sądownictwo administracyjne oraz organy podatkowe prezentowały pogląd, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 6 ustawy o VAT gminne jednostki organizacyjne mogą być podatnikami podatku od towarów i usług. Podejście to zanegował Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Dyrektor urzędu nie dostanie rekompensaty za pracę w siódmym dniu tygodnia

  Dyrektor urzędu nie dostanie rekompensaty za pracę w siódmym dniu tygodnia

  Sposób wynagradzania członka korpusu służby cywilnej za dodatkowe godziny w niedzielę zależy od tego, czy jest on pracownikiem, urzędnikiem, czy osobą zatrudnioną na wyższym stanowisku. Znaczenie ma też, z czego to wynika.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości. Sądy rozstrzygają wątpliwości podatników

  Podatek od nieruchomości. Sądy rozstrzygają wątpliwości podatników

  Do końca 2015 r. podatnicy posiadający majątek nieruchomy (budynki, budowle, ale także grunty) niewykorzystywane w działalności gospodarczej oraz pozostający w złym stanie technicznym mieli możliwość płacenia podatku w niższej wysokości. Wprawdzie od 2016 r. możliwość ta została praktycznie wyeliminowana (odnosić się będzie wyłącznie do budynków i budowli i tylko, jeśli została wydana decyzja o nakazie rozbiórki), lecz kwestia pozostaje aktualna w odniesieniu do rozliczeń przeszłych, jeszcze nieprzedawnionych.

  czytaj więcej

 • Od 1 lipca ten sam e-podpis w całej Unii

  Od 1 lipca ten sam e-podpis w całej Unii

  Za półtora miesiąca wejdzie w życie unijne rozporządzenie eIDAS, które zastąpi polską ustawę o podpisie elektronicznym. Powinno to m.in. ułatwić przedsiębiorcom udział w międzynarodowych przetargach

  czytaj więcej

 • Milionowe rekordy TVP ma za sobą. Telewizja misyjna zawsze oznacza spadek widzów

  Milionowe rekordy TVP ma za sobą. Telewizja misyjna zawsze oznacza spadek widzów

  - W każdym kraju w momencie, gdy telewizja publiczna staje się misyjna, obserwowany jest spadek widzów - zauważa Elżbieta Gorajewska, prezes Nielsen Polska.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 13 maja 2016 r.

  Poradnia podatkowa z 13 maja 2016 r.

  Czy mogę zoptymalizować podatek gminny, Czy spółka będzie mogła wystąpić o interpretację, Czy klauzula będzie miała zastosowanie do małych transakcji?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników