międzyresortowy zespół

Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą - utworzony 7 lutego 2006 r.