microsoft corp

Microsoft [] – jedna z największych na świecie firm z branży technologii informacyjnych.