megapanel

Megapanel PBI/Gemius - badanie panelowe polskiego internetu (stan na luty 2007).