medica

Medical Subject Headings, MeSH (z ang.) to system metadanych którego celem jest indeksowanie artykułów medycznych i książek o tej tematyce.