marmur

Marmur (z marmaros) – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów.