małopolski

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski.