lubuski

Województwo lubuskie – jedno z 16 województw w Polsce.