Lokal socjalny

Lokal socjalny – lokal przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych lub osób ubogich nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie.

Źródło: wikipedia.org


 • Za niedostarczenie lokalu socjalnego przysługuje odszkodowanie

  ... na wynajem jako lokale socjalne, może także wynajmować lokale od innych właścicieli ... się o przyznanie lokalu socjalnego jest wyrok nakazujący ... o uprawnieniu do lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie ... zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Rozwiązanie to, korzystne ... umowy najmu lokalu socjalnego. Ustawodawca przyznał ... polegającego na niedostarczeniu lokalu socjalnego podstawę obowiązku dostarczenia lokalu konkretnej osobie stanowi ...

  czytaj więcej

 • ... finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

  czytaj więcej

 • ... finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

  Zmiany wiążą się z usuwaniem skutków powodzi.

  czytaj więcej

 • ... finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

  Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) określa dzień ...

  czytaj więcej

 • SN: lokal socjalny także dla rodziny eksmitowanego

  ... jego domowników do lokalu socjalnego. Mimo że przewidujący ... przepisy o przyznawaniu lokalu socjalnego mają zastosowanie także ... oraz żony właściciela lokalu mieszkalnego, który utracił ... przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego. Może on orzec ... nie z lokalu oraz ich ... co najmniej jeden lokal socjalny. Eksmisja jest następnie ... zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Podstawa Uchwała z ...

  czytaj więcej

 • Jakie są konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie <strong>lokali</strong> <strong>socjalnych</strong>

  Jakie są konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lokali socjalnych

  ... . wprowadziła zasadę dostarczania lokali socjalnych przez samorząd. Ustawa ... zasada eksmisji do lokalu socjalnego stała się regułą; ... . Zgodnie z przepisami lokal socjalny należy udostępnić każdemu ... mu prawo do lokalu socjalnego. Gmina nie była ... jest możliwe dostarczanie lokali socjalnych przez gminy na ... nowego budynku z lokalami socjalnymi jest zaledwie kilka ... nakazem przydziału lokalu socjalnego. W zeszłym ...

  czytaj więcej

 • Gmin nie stać na <strong>lokale</strong> <strong>socjalne</strong>

  Gmin nie stać na lokale socjalne

  ... ograniczyć obowiązek przyznawania lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym ... zapewniania przez gminy lokali socjalnych w stosunku do ... miasta. – Obecnie jedynie lokale socjalne i lokale wynajmowane na czas ... ratusz posiada 3666 lokali socjalnych. To jednak za ... oczekiwania na przyznanie lokalu socjalnego jest zróżnicowany i ... stolicy Wielkopolski na lokal socjalny oczekuje około dwóch ...

  czytaj więcej

 • Za mieszkanie wojskowe należy się lokal socjalny

  ... o uprawnieniu do lokalu socjalnego, wezwanie do udziału ... zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Odszkodowanie dla powódki ... przyznać prawo do lokalu socjalnego, a obowiązek wykonania ... nią obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego. Przy rozpatrywaniu apelacji ... gminę obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobie, której sąd ... spoczywa obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego takim osobom. Dlatego, ... obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobie, której ...

  czytaj więcej

 • Gmina może wynająć lokal socjalny tylko na czas oznaczony

  ... oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w jego ... możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego na ... , że umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na ... czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Z UZASADNIENIA W ... wyjątkiem m.in. lokali socjalnych, mogą być wynajmowane ... zawierana umowa najmu lokalu socjalnego, jest niezgodne z ... zarówno potencjalnych najemców lokali socjalnych, jak i kompetencji ...

  czytaj więcej

 • Samorządom łatwiej będzie budować <strong>lokale</strong> <strong>socjalne</strong>

  Samorządom łatwiej będzie budować lokale socjalne

  ... nie posiadają statusu lokali socjalnych. Takie rozwiązania przewiduje, ... finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni ... zostaną zamienione na lokale socjalne dla najuboższych oraz ... komunalnych niemających statusu lokali socjalnych. Jej maksymalna wysokość, ... przez gminę zasobu lokali socjalnych lub ... wydzielić odpowiednią liczbę lokali socjalnych z dotychczas posiadanych lokali. - Ostatnio trudno było ...

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność za brak lokali socjalnych - kiedy gmina płaci odszkodowanie

  ... gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego. Sąd Najwyższy nie ... jednocześnie prawo do lokalu socjalnego, stanowi art. 18 ... gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie do niego ... . Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego osobie, o ... na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego. Właściciele lokali, dla udowodnienia swych ... mu w wyroku lokalu socjalnego. Jeżeli zatem właściciel lokalu nosi się z ...

  czytaj więcej

 • Państwo zwróci gminom do 50 proc. kosztów zainwestowanych w lokale socjalne

  ... finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów ... na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń ... mieszkania stałyby się lokalami socjalnymi dla najuboższych oraz ... komunalnych niemających statusu lokali socjalnych oraz na zmianę ... przez gminę zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych. ... wydzielić odpowiednią liczbę lokali socjalnych z dotychczas posiadanych lokali. Nowe przepisy zakładają ...

  czytaj więcej

 • Jednostka, która nie wskazała lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji, ponosi sankcje odszkodowawcze

  ... z własnych zasobów lokali socjalnych z przeznaczeniem na ... , które nie wydzieliły lokali socjalnych z zasobów własnych? ... w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także ... na wynajem jako lokale socjalne. Realizacja powyższego przepisu ... około 53 tys. lokali, mieszkań socjalnych ponad 70 tys. lokali i mieszkań TBS ... na lokale socjalne, biorą pod ...

  czytaj więcej

 • Tylko gmina może dostarczyć lokale socjalne

  ... konieczności zapewnienia im lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego. ... posiada prawa do lokalu socjalnego, nie zostanie udostępnione ... uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego lub jego braku. ... eksmisję uprawnień do lokalu socjalnego została poddana swobodnej ... takiego uprawnienia. Przyznanie lokalu socjalnego Lokale socjalne powinny zostać wydzielone ... uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie ...

  czytaj więcej

 • Gminy wybudują więcej lokali socjalnych

  ... wsparcie na budowę lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni ... finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni ... przeznaczeniem ich na lokale socjalne. Finansowe wsparcie będzie ... , gdy liczba utworzonych lokali socjalnych nie przekroczy połowy ... komunalnych nieposiadających statusu lokali socjalnych. Dziś możliwe jest ... zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Do nowych mieszkań ... wsparcie budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, ...

  czytaj więcej

 • Osoby eksmitowane z <strong>lokali</strong> <strong>socjalnych</strong> powinny mieć zapewnione inne mieszkanie

  Osoby eksmitowane z lokali socjalnych powinny mieć zapewnione inne mieszkanie

  ... w jednym z lokali socjalnych w Szczecinie. Kobieta ... nakazał lokatorkom opróżnienie lokalu socjalnego. Wstrzymał jednocześnie wykonanie ... wypadku eksmisji z „lokalu”, a nie z „lokalu socjalnego”. Wynika to z ... bez uprawnienia do lokalu socjalnego byłoby niesprawiedliwe i ... , które zajmują lokal socjalny i są ... wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego – a nie tylko lokalu – sąd orzeka o ...

  czytaj więcej

 • Nowe możliwości tworzenia lokali socjalnych

  ... finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni ... zapewnienia dostatecznej liczby lokali socjalnych, a także mieszkań ... mieszkań komunalnych niebędących lokalami socjalnymi. Jednak, aby zachować ... tworzenie przede wszystkim lokali socjalnych, gmina będzie musiała ... już zasobu komunalnego lokale socjalne w liczbie i ... tempa przyrostu liczby lokali i miejsc noclegowych ... na budownictwo socjalne? - Projekt budżetu ...

  czytaj więcej

 • Gminy nie muszą się śpieszyć z zapewnieniem <strong>lokali</strong> <strong>socjalnych</strong>

  Gminy nie muszą się śpieszyć z zapewnieniem lokali socjalnych

  ... 1949 r. o najmie lokali. Zarządzały nieruchomościami państwowymi lub ... prawo do mieszkań socjalnych. Gmina jednak zwlekała z udostępnieniem lokali. Zrzeszenie wniosło więc ... za niedostarczenie mieszkań socjalnych. Sąd okręgowy przedstawił ... mówi jedynie, że niedostarczenie lokalu socjalnego jest czynem niedozwolonym. Na ... zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – mówi radca prawny Joanna ...

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy może zamieszkać w <strong>lokalu</strong> <strong>socjalnym</strong>

  Kto i kiedy może zamieszkać w lokalu socjalnym

  ... szanse na zamieszkanie w lokalu komunalnym po śmierci ojca ... posiada tytuł prawny do lokalu, nie jest niezbędne, ale ... -administracyjnego uprawnienie do lokalu nie ma obecnie ... fakt pobytu w lokalu, wykazany dopuszczalnymi w ... w stosunek najmu lokalu wstępują m.in. ... najemcą w tym lokalu w chwili jego ... której położony jest lokal.

  czytaj więcej

 • Kogo można eksmitować z <strong>lokalu</strong>

  Kogo można eksmitować z lokalu

  ... bruk czy do lokalu socjalnego. Po przeprowadzonej rozprawie ... uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, albo o jego ... , których nakaz dotyczy. Lokal socjalny musi zapewnić gmina ... sądu. Dla kogo lokal socjalny W wyroku nakazującym ... ma prawo do lokalu socjalnego. Bada ... przysługuje prawo do lokalu zamiennego. LOKAL SOCJALNY Lokal socjalny powinien nadawać się ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej