logistic

Logistic Information System (w skrócie LIS) – nazwa systemu wykorzystywanego w systemach SAP (ERP) do analizy informacji z zakresu logistyki.