list motywacyjny

List motywacyjny – list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy.