liczebność

Liczebność populacji – liczba osobników w populacji.