leasing zwrotny

Leasing zwrotny – rodzaj umownego stosunku cywilnoprawnego.