leasing operacyjny

Leasing operacyjny – (zwany również leasingiem usługowym) – polega na czasowym udostępnianiu środka, bez przeniesienia prawa własności.