łańcuszek

Łańcuszki szczęścia to wiadomości, które próbują wymusić określone zachowanie, nakazują adresatowi skopiowanie treści łańcuszka i rozesłanie go dalej.