łączna kwotę

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu łączna kwotę. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące łączna kwotę.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 roku

  Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 roku

  Za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia (z pewnymi wyłączeniami) oraz tzw. współczynnik urlopowy.

  czytaj więcej

 • Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?

  Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?

  Im bliżej końca prac nad tzw. lex uber, tym więcej zmian. Na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji w najnowszym projekcie ustawy o zmianie ustaw: o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców pojawiły się przepisy, dzięki którym będzie możliwe pobieranie opłaty za przejazd drogowy za pomocą aplikacji mobilnej. To jednak rozwiązanie na przyszłość, bo aby aplikacja mogła zastąpić taksometry i kasy fiskalne, trzeba odpowiednio dostosować prawo o miarach i ustawę o VAT.

  czytaj więcej

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile miesięcznie zarabiają europosłowie?

  Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile miesięcznie zarabiają europosłowie?

  Wybory do Parlamentu Europejskiego są nie mniej ważne niż do parlamentów krajowych. Dlaczego? Bo wybieramy przedstawicieli, którzy mają nas reprezentować we Wspólnocie. Za swoją pracę pobierają określone wynagrodzenie.

  czytaj więcej

 • Jaki CIT i VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych

  Jaki CIT i VAT przy zakupie paliwa do samochodów osobowych

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną VAT (usługi architektoniczne). Spółka jest właścicielem dwóch samochodów osobowych (w rozumieniu prawa drogowego). Oba auta stanowią środki trwałe spółki. Samochód marki Fiat służy wyłącznie do działalności gospodarczej (co potwierdza stosowny regulamin używania pojazdu), prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu oraz złożono informację VAT-26 (z samochodu tego korzystają wyłącznie pracownicy do celów służbowych, jest on parkowany na parkingu pod firmą).

  czytaj więcej

 • Minimalna płaca w 2020 wzrośnie. Sprawdź o ile

  Minimalna płaca w 2020 wzrośnie. Sprawdź o ile

  Od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć co najmniej o 95,59 zł. Wyniesie wtedy 2345,59 zł. Wynegocjowanie ostatecznej kwoty z partnerami społecznymi będzie jednak trudne.

  czytaj więcej

 • Kontrole celno-skarbowe są coraz bardziej trafne. Kwota ustaleń jednak spada

  Kontrole celno-skarbowe są coraz bardziej trafne. Kwota ustaleń jednak spada

  W 2018 r. urzędy celno-skarbowe przeprowadziły o ponad jedną trzecią kontroli mniej niż rok wcześniej. Średnio ustalenia na kontrolę wzrosły, ale w sumie ich kwota zmalała o prawie 3,5 mld zł.

  czytaj więcej

 • Każdemu według potrzeb. KRRiT nierówno podzieliła pieniądze budżetowe dla radia

  Każdemu według potrzeb. KRRiT nierówno podzieliła pieniądze budżetowe dla radia

  Prawie 5 mln zł dostanie w tym roku z budżetu państwa radio publiczne z siedzibą w liczącym niewiele ponad 100 tys. mieszkańców Koszalinie, a tylko 3,4 mln zł – rozgłośnia w pięć razy większym Gdańsku (siedem, jeśli liczyć całe Trójmiasto). Radiom regionalnym z rekompensaty za osoby zwolnione z abonamentu rtv przypadnie ułamek tego, co dostała telewizja – łącznie 72,7 mln zł wobec 1,1 mld zł. Ale niektóre radia dostaną jeszcze mniej niż inne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która w poprzednich latach środki z budżetu między 17 spółkami regionalnymi dzieliła po równo, tym razem wprowadziła spore różnice.

  czytaj więcej

 • Na zmianach w OFE samorządy stracą miliardy. Chcą, żeby rząd podzielił się z nimi zyskami z opłaty przekształceniowej

  Na zmianach w OFE samorządy stracą miliardy. Chcą, żeby rząd podzielił się z nimi zyskami z opłaty przekształceniowej

  W tym tygodniu do konsultacji publicznych zostanie skierowana ustawa reformująca OFE. Plan zakłada, że środki tam ulokowane trafią na prywatne indywidualne konta emerytalne (IKE) lub do ZUS. W tym pierwszym przypadku pobrana zostanie opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków.

  czytaj więcej

 • Zgodnie z orzecznictwem TSUE opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy usługobiorcy podlega VAT

  Zgodnie z orzecznictwem TSUE opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy z winy usługobiorcy podlega VAT

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, których jest właścicielem. Umowy są zawierane z najemcami na czas oznaczony lub nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i nie przewidują możliwości wcześniejszego rozwiązania. Zdarza się, że najemca – w przypadku złej kondycji finansowej – nie dotrzymuje tego terminu i wcześniej opuszcza lokal, próbując uniknąć płacenia czynszu za okres pozostały do końca trwania umowy. W takim przypadku spółka, nie widząc powodu do utraty korzyści (znalezienie nowego najemcy jest bardzo trudne), obciąża byłego najemcę opłatą za przedterminowe zakończenie umowy w kwocie odpowiadającej czynszowi za okres pozostały do zakończenia umowy. Czy otrzymana opłata pozostaje poza zakresem VAT?

  czytaj więcej

 • Pracownicy sądów doszli do ściany. Urzędnicy i asystenci odchodzą, nowych nie widać

  Pracownicy sądów doszli do ściany. Urzędnicy i asystenci odchodzą, nowych nie widać

  Przepracowani, źle opłacani, niedoceniani i sfrustrowani – taki smutny obraz przeciętnego pracownika sądu wyłania się na podstawie przeprowadzonych z nimi rozmów. – Mamy świadomość, że w dyskusji publicznej zostanie podniesiony argument, że jak nam się nie podoba to możemy zmienić pracę. Jak jednak ludzie to sobie wyobrażają? Jeżeli odejdą doświadczeni pracownicy to ucierpią na tym sami obywatele. Niedługo już nikt nie będzie chciał przyjść na nasze miejsce - mówi sekretarz sądowy w jednym ze stołecznych sądów z 10-letnim stażem.

  czytaj więcej

 • Czerwińska: Ponad bilion złotych na projekty z unijnych środków w ciągu 15 lat

  Czerwińska: Ponad bilion złotych na projekty z unijnych środków w ciągu 15 lat

  W ciągu 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej Polska wykorzystała – łącznie z unijnych funduszy strukturalnych i w ramach wspólnej polityki rolnej - ponad bilion złotych, przy wkładzie krajowym rzędu 375 mld zł – poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

  czytaj więcej

 • PIT może być nawet przed podziałem majątku

  PIT może być nawet przed podziałem majątku

  Po zniesieniu wspólności majątkowej środki od męża na zaspokojenie potrzeb rodziny są opodatkowane, nawet gdy ich źródłem jest najem mieszkań, których żona wciąż pozostaje współwłaścicielem – stwierdził dyrektor KIS.

  czytaj więcej

 • Przygotuj firmę na PPK. Z tą aplikacją łatwo i szybko

  Przygotuj firmę na PPK. Z tą aplikacją łatwo i szybko

  Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzą w życie 1 lipca, warto więc już teraz zainteresować się narzędziami, które od strony technologicznej ułatwią wdrożenie programu.

  czytaj więcej

 • Trener pomoże w znalezieniu zatrudnienia

  Trener pomoże w znalezieniu zatrudnienia

  Osoba z dysfunkcją zdrowotną będzie mogła korzystać z usług agencji zatrudnienia wspomaganego, jeśli będzie zarejestrowana jako bezrobotna albo poszukująca pracy i zostanie do niej skierowana przez powiatowy urząd pracy (PUP).

  czytaj więcej

 • NIK: Mniej restrykcji dla obrotu ziemią to dobry pomysł

  NIK: Mniej restrykcji dla obrotu ziemią to dobry pomysł

  W ciągu ponad 26 lat cena gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa wzrosła ponad 50-krotnie: od 500 zł za hektar w 1992 r. do ponad 32 tys. zł w 2016 r. Trend ten załamał się w 2017 r. gdy ograniczono handel ziemią rolną – wynika z ostatnich ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, do których dotarł DGP.

  czytaj więcej

 • Samorządy rzadko odpuszczają zwrot nienależnego 500+

  Samorządy rzadko odpuszczają zwrot nienależnego 500+

  W 2018 r. gminy zdecydowały się umorzyć tylko 1,4 mln zł długu, jaki mieli rodzice, którzy bezprawnie otrzymywali świadczenia wychowawcze

  czytaj więcej

 • Włodarze rzucili się na Fundusz Dróg Samorządowych

  Włodarze rzucili się na Fundusz Dróg Samorządowych

  W wielu regionach zapotrzebowanie na środki z FDS znacznie przekroczyło kwoty, które mają do dyspozycji wojewodowie. Ale wciąż jednak nie wiadomo, czy rząd uruchomi dodatkowe pieniądze na drogi.

  czytaj więcej

 • KRUS. Mija termin złożenia oświadczenia o rocznym podatku

  KRUS. Mija termin złożenia oświadczenia o rocznym podatku

  Jestem rolnikiem i od roku prowadzę dodatkowo własną działalność gospodarczą. Jeszcze nie składałem oświadczenia w KRUS o wysokości rocznego podatku z firmy. Do kiedy ostatecznie muszę to zrobić i ile wynosi kwota graniczna podatku za 2018 r.? Co wtedy, gdy limit podatku zostanie przekroczony?

  czytaj więcej

 • Czy pracownikowi przysługują odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  Czy pracownikowi przysługują odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

  W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Mamy trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Jeden z pracowników w lutym pracował w dwie soboty w godzinach nadliczbowych średniotygodniowych, które częściowo przypadły na porę nocną.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja Karty nauczyciela gotowa

  Nowelizacja Karty nauczyciela gotowa

  Projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, który realizuje porozumienie zawarte z Solidarnością, jest już gotowy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie złożony w Sejmie jako projekt poselski. Decyzja zapadnie w tym tygodniu – powiedziała PAP minister edukacji Anna Zalewska.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników