łączenie spółek

Łączenie się spółek handlowych uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych.