kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy - jest to typ kredytu obrotowego w rachunku kredytowym - odnawialny.