koszt badania

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu koszt badania. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące koszt badania.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ubezpieczyciel powinien pokrywać pełny <strong>koszt</strong> <strong>badania</strong> samochodu po wypadku

  Ubezpieczyciel powinien pokrywać pełny koszt badania samochodu po wypadku

  ... pokrywania przez ubezpieczycieli kosztów badania technicznego. Obecne stanowią, że jeśli koszty naprawy wynoszą ponad ... trzeba wykonać dodatkowe badanie. Łącznie kosztuje to ... , że równolegle z badaniem specjalistycznym (94 zł), trzeba przeprowadzić badanie okresowe (98 ... towarzystwa powinny zwracać koszty obu badań - zarówno jeśli szkoda ... pokrywają jedynie część kosztu dodatkowego badania technicznego, twierdząc, że ...

  czytaj więcej

 • Koszt badania ujmuje się w księgach rachunkowych

  ... jest wynagrodzenie za badanie. Jednak niewątpliwie cały koszt dotyczy badania danego roku obrotowego, ... na koniec roku kosztów badania. Piotr Bejger przypomina, ... stwierdzić, że niezafakturowane koszty badania sprawozdania finansowego ... sprawozdawczego oraz współmierności kosztów i przychodów koszty związane z badaniem sprawozdania powinny być ... podpisania umowy o badanie. PRZYKŁAD Księgowanie kosztów badania sprawozdania Spółka zobowiązana ...

  czytaj więcej

 • <strong>Koszty</strong> <strong>badania</strong> sprawozdań finansowych ponosi spółka

  Koszty badania sprawozdań finansowych ponosi spółka

  Obowiązkowi przeprowadzania rocznego badania sprawozdań finansowych podlegają ... 5 mln euro. Badanie rocznych sprawozdań finansowych ... , przeprowadzone przez niego badanie uznane będzie za ... nim umowę o badanie w terminie umożliwiającym ... opracowanie dokumentacji rewizyjnej. Koszty badania sprawozdań finansowych ponosi ... . W celu przeprowadzenia badania biegłemu rewidentowi ... i raport z badania. Celem przeprowadzenia badania rocznego jest wyrażenie ...

  czytaj więcej

 • Wzrośnie koszt badania spółek giełdowych

  ... . Spowoduje to wzrost kosztów. Przyjęte przez radę ... podmiot uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Nowi ... za sobą wyższe koszty, bo stawki dla ... rotacji podmiotów przeprowadzających badanie sprawozdań finansowych. Firmy ... transakcji gospodarczych badanego podmiotu i ... do pogorszenia jakości badania, zwiększenia ryzyka badania, a na pewno ... spowoduje to wzrost kosztów pierwszych badań przez nowego audytora ...

  czytaj więcej

 • Emerytury pomostowe: Przedsiębiorca musi pokryć koszty badania miejsca pracy pracownika

  ... ) przez niezadowolonego pracownika, firma będzie musiała ponieść dodatkowe koszty ponownego badania stanowiska. Pracodawcy mają obowiązek opłacania składek od 1 ... inspekcja pracy miała dodatkowe środki na przeprowadzenie takich badań – dodaje Jan Podsiadło. Według wyjaśnień PIP obowiązkiem pracodawcy ... nich. Zdaniem PiP, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia badań akredytowanym laboratoriom.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwo ponosi koszty badań lekarskich pracowników

  ... go na wstępne badania lekarskie. Firma nie ... nie ma ważnych badań lekarskich. Wstępnym badaniom podlegają osoby przyjmowane ... . Firma płaci za badania Pracownik podlega też okresowym badaniom lekarskim. W zależności ... zapewnić im okresowe badania lekarskie także: ● po ... objęcie takimi badaniami. Natomiast w ... na dotychczasowym stanowisku. Koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i ...

  czytaj więcej

 • Telemedycyna pozwala na obniżenie kosztów badania pacjentów

  ... oddalonym od ośrodków medycznych, ogranicza koszt związane z np. transportem. Transmisja ... diagnostycznej. Umożliwia to chociażby opisywanie badań przez całą dobę. - Jest to ... szpitali powiatowych, gdzie liczba wykonywanych badań jest mniejsza, przez co koszty zapewnienia ciągłości dyżuru lekarza ... wysoką cenę jednostkową badania - dodaje Zbigniew Gniadek. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy sprzedawca detaliczny poniesie <strong>koszty</strong> <strong>badań</strong> laboratoryjnych produktu

  Kiedy sprzedawca detaliczny poniesie koszty badań laboratoryjnych produktu

  ... mogą pobierać i poddawać badaniom próbki towarów oferowanych przez ... odnośnie cech produktu. Badania pobranych próbek produktów ... – laboratoria zewnętrzne. Kontrolowany poniesie koszty badania, jeżeli wykaże ono, że ... . Dla obciążenia kontrolowanego kosztami nie będzie miało ... dostaw zobowiązany jest badać, z wykorzystaniem posiadanych ... produktu. Detalista, który pokryje koszty badań laboratoryjnych, będzie mógł dochodzić ...

  czytaj więcej

 • Uczelnie będą otrzymywać zwrot <strong>kosztów</strong> <strong>badań</strong>

  Uczelnie będą otrzymywać zwrot kosztów badań

  ... w przypadku prowadzenia badań podstawowych (prace eksperymentalne ... wspólnie realizowane są badania przemysłowe, oraz 7 ... zatrudnionych przy prowadzeniu badań. Otrzymają też pieniądze ... ze środków publicznych koszt usług badawczych wykonywanych ... przekroczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych (m.in. ... i kosztów korzystania z aparatury naukowej) badań podstawowych, 50 proc. kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych oraz 25 ...

  czytaj więcej

 • ... grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji ...

  czytaj więcej

 • <strong>Koszty</strong> wstępnych <strong>badań</strong> profilaktycznych zawsze ponosi pracodawca

  Koszty wstępnych badań profilaktycznych zawsze ponosi pracodawca

  ... jej też, że koszty tych badań musi pokryć osobiście. ... . w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu ... z późn. zm.), badania profilaktyczne przeprowadza się ... oraz aktualne wyniki badań i pomiarów występujących ... poddania się wstępnym badaniom lekarskim po uprzednim ... opłaty za przeprowadzone badania. Zgodnie z art. ... one przeprowadzane na koszt pracodawcy. Nie ...

  czytaj więcej

 • ... gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji ...

  czytaj więcej

 • Wydatki na <strong>badania</strong> i rozwój będą ujmowane w <strong>kosztach</strong>

  Wydatki na badania i rozwój będą ujmowane w kosztach

  ... mogli w całości zaliczać wydatki na B+R do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo 26 proc. nakładów na ten ... samo pojęcie wydatków kwalifikowanych, które można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zauważył też, że w propozycjach zmian nie ... ona wnioski przedsiębiorców zawierające opis prac i podsumowanie kosztów. Jej opinia rozstrzygałaby o prawie do stosowania ...

  czytaj więcej

 • ... 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez ministra obrony narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa ...

  W zbiorczym zestawieniu kosztów nie ujmuje się kosztów poniesionych przez członków Komisji Lotnictwa Państwowego i innych osób uczestniczących w badaniu wypadku lub poważnego incydentu lotniczego. Chodzi o ludzi ... od otrzymania przez dyrektora generalnego ministerstwa zbiorczego zestawienia kosztów.

  czytaj więcej

 • Ile będą ważne wstępne <strong>badania</strong> lekarskie od 2015 roku

  Ile będą ważne wstępne badania lekarskie od 2015 roku

  ... się trzem rodzajom badań lekarskich, a dokładnie: zdjęcie główne badaniom wstępnym do pracy, badaniom okresowym, badaniom kontrolnym. Badania wstępne Do tej ... lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Zwolnione z ... pracownika na wstępne badania lekarskie. Zgodnie ... . linki wyróżnione Koszty badań ponosi zawsze pracodawca. ... ośrodku medycznym, a koszty przeprowadzonych badań są potem zwracane ...

  czytaj więcej

 • <strong>Badania</strong> lekarskie należy klasyfikować do paragrafu 428

  Badania lekarskie należy klasyfikować do paragrafu 428

  ... r. wynika, że koszty badań kontrolnych, okresowych czy ... ewidencjonować na kontach kosztów zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ... kontem do ewidencji kosztów opisanych w pytaniu ... ono do ewidencji kosztów działalności podstawowej z ... obowiązujących jednostkę. Poniesione koszty ujmuje się w ... ] linki wyróżnione Koszty badań lekarskich okresowych czy ... zdrowotnych, natomiast koszty szkoleń należy ...

  czytaj więcej

 • Opiekunka do dzieci jak opiekun w żłobku musi przejść <strong>badania</strong> lekarskie

  Opiekunka do dzieci jak opiekun w żłobku musi przejść badania lekarskie

  ... dzienni opiekunowie są zobowiązani do odbycia badań sanitarno-epidemiologicznych. Taki obowiązek został jednak ... . 235). Zgodnie z nim do odbycia badań, które mają zapobiegać chorobom zakaźnym, zobowiązane ... je po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań) lub wysłać ją na takie badania. Ich koszt wynosi ok. 120 zł. W praktyce ...

  czytaj więcej

 • NFZ wyżej wycenia <strong>badania</strong> diagnostyczne. Rak bardziej doceniony

  NFZ wyżej wycenia badania diagnostyczne. Rak bardziej doceniony

  Badania diagnostyczne od stycznia ... pkt. Tymczasem najmniejszy koszt, który poniosłaby placówka, ... przy maksymalnej liczbie badań wyceniano na ponad ... należy wykonać również badanie PET, podniesiono wycenę ... specjaliści, którzy szacują koszty w przedziale od ... lekarze szacują faktyczne koszty na 872 zł. ... więc o wykonaniu badań, nawet jeżeli ich koszt będzie wyższy niż ...

  czytaj więcej

 • 250 zł za żądanie <strong>badania</strong> trzeźwości podwładnego

  250 zł za żądanie badania trzeźwości podwładnego

  ... powinno się odbywać badanie pracownika oraz w ... interwencję i przeprowadzenie badań przez organy porządku ... lub samego pracownika, badania stanu trzeźwości pracownika ... więcej o procedurze badania pracowników na żądanie ... i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu ... procedurę przeprowadzania badań na zlecenie ... przewiduje też, że koszty związane z przeprowadzeniem badania, w tym koszty dojazdu na miejsce ...

  czytaj więcej

 • Pracownik ochrony nadal będzie płacił za badania

  ... własnych pieniędzy pokrywać koszty badań lekarskich i psychologicznych. ... r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych ... , że za te badania, które kosztują 350 ... , że pracodawca ponosi koszty badania pracownika tylko wtedy, ... są specyficzną odmianą badań okresowych pracowników, których koszt powinien ponosić pracodawca. ... powinni więc ponieść koszt takich badań. Sygn. akt U5 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne