komplementariusz

Komplementariusz (od łac.

Źródło: wikipedia.org


 • Wynagrodzenie <strong>komplementariusza</strong> może być jego kosztem

  Wynagrodzenie komplementariusza może być jego kosztem

  ... spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z o ... wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi przez SK stanowi dla ... pomiędzy nią a jej komplementariuszem. Analiza przepisów kodeksu spółek ... wniosku, że warunkiem wypłaty komplementariuszowi przez spółkę komandytową wynagro- ... , aby wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi za prowadzenie spraw ... z o.o. komplementariusza koszt uzyskania przychodu ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie dla komplementariusza należy powiększyć o VAT

  Kwota, którą komplementariusz pobiera za prowadzenie spraw spółki komandytowo ... wydanych w 2014 r. Pytanie zadał komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), który zgodnie ... . dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Komplementariusz sądził, że wynagrodzenie to nie będzie ... art. 140 kodeksu spółek handlowych każdy komplementariusz i tak ma obowiązek prowadzenia spraw ...

  czytaj więcej

 • Tylko sąd może wyłączyć ze spółki <strong>komplementariusza</strong>

  Tylko sąd może wyłączyć ze spółki komplementariusza

  picture Komplementariusz jest wspólnikiem w spółce komandytowej, który ... . W spółce, w której jest kilku komplementariuszy, może dojść do konfliktu. W efekcie działanie jednego z komplementariuszy utrudni prawidłowe funkcjonowanie spółki i relacje ... wspólnik spółki cywilnej czy jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Sąd nie ...

  czytaj więcej

 • CIT: <strong>Komplementariusze</strong> nie stracili na nowelizacji

  CIT: Komplementariusze nie stracili na nowelizacji

  ... 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne były neutralne podatkowo – podatek płacili jedynie wspólnicy. Komplementariusze byli zobowiązani do uiszczania comiesięcznych zaliczek, a akcjonariusze podlegali opodatkowaniu dopiero po ... . linki wyróżnione Zmiana nie dla wszystkich Zmieniony przepis nie dotyczy dotychczasowych komplementariuszy spółki przekształcanej (SKA), co wynika z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie dla wspólnika podlega VAT

  ... w takiej sytuacji komplementariusz działa jako samodzielny ... usługi. Wyrok dotyczy komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej ... udziału w zyskach komplementariusz miał otrzymywać wynagrodzenie ... w umowie między komplementariuszem a spółką. Spór ... będzie podlegać VAT. Komplementariusz uważał, że nie, ... kodeksem spółek handlowych komplementariusz ma prawo i ... między SKA a komplementariuszem miały wykraczać poza ... po stronie komplementariusza. Uznał, że ...

  czytaj więcej

 • Spółki jawne i komandytowe zastępują popularne SKA

  Spółki jawne i komandytowe zastępują popularne SKA

  ... ma podjąć Sejm. Komplementariusze i akcjonariusze, nie ... komandytowej natomiast jedynie komplementariusz. Również w tym ... ograniczyć, powierzając rolę komplementariusza spółce z ograniczoną ... ze wspólników – ani komplementariusz, ani akcjonariusz – nie ... dokonywany na rzecz komplementariusza, czy też akcjonariusza ... . W stosunku do komplementariusza przyjęto rozwiązanie eliminujące ... KPMG, tłumaczy, że komplementariusz będzie mógł obniżyć ... podatku, a komplementariusz ma 1 ...

  czytaj więcej

 • Co się bardziej opłaca podczas tworzenia spółki komandytowo-akcyjnej: wnieść aport czy przekształcić firmę

  Co się bardziej opłaca podczas tworzenia spółki komandytowo-akcyjnej: wnieść aport czy przekształcić firmę

  ... co najmniej jednego komplementariusza, czyli wspólnika odpowiadającego ... wspólnik, który jest komplementariuszem, miał akcje. Tym ... jednoosobowej spółki osobowej. Komplementariusz zawsze jest inwestorem ... o.o. była komplementariuszem, względnie akcjonariuszem spółki ... ) albo w roli komplementariusza, albo akcjonariusza. Wówczas ... spółkę komandytowo-akcyjną komplementariuszem lub akcjonariuszem, względnie ... co najmniej wszyscy komplementariusze DGP przypomina Firma, ... najmniej jednego komplementariusza i oznaczenie ...

  czytaj więcej

 • Komandytariusz nie jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki

  ... komandytowej rolę kierownika jednostki pełnią komplementariusze prowadzący sprawy spółki. W związku ...  natury) przeniesienie to nie zwalnia komplementariuszy od odpowiedzialności. Nieco inne zasady ... . w przypadku tej spółki wszyscy komplementariusze. Z kolei zatwierdzenia sprawozdania finansowego ... wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Ta zasada – zauważa Szymon ... wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co ...

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie sporządza spółka dominująca

  ... w spółce komandytowej - jest w niej komplementariuszem. - Czy muszę sporządzać skonsolidowane sprawozdanie - pyta ... Audyt, wyjaśnia, że przy założeniu, że komplementariuszem jest spółką z o.o., to ... (k.s.h.), spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz. Odpowiada on także, zgodnie z art. ... proc. udziałów w spółce komandytowej jako komplementariusz, jest spółką dominującą dla ...

  czytaj więcej

 • Która jest lepsza: spółka jawna czy spółka komandytowa

  Która jest lepsza: spółka jawna czy spółka komandytowa

  ... dwóch grup wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy. Pozycja ... sumy komandytowej. Jeśli komplementariuszem jest spółka z ... pozostałym zakresie wkłady komplementariusza mogą być takie ... . Sprawy spółki prowadzą komplementariusze. Ograniczenie tego prawa ... sądu. Spółkę reprezentują komplementariusze. Ograniczenie tego prawa ... umowie spółki. Do komplementariuszy stosuje się te ... okaże się bezskuteczna. Komplementariusz odpowiada jak wspólnik ... działalności. Śmierć komplementariusza ma takie ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać podatki w spółkach komandytowo-akcyjnych

  Jak rozliczać podatki w spółkach komandytowo-akcyjnych

  ... na jej wspólnikach – komplementariuszu i akcjonariuszu. Największą ... . Z kolei dochody komplementariusza były objęte podatkiem ... od osób prawnych. Komplementariusz ma prawo do ... szczególne reguły opodatkowania komplementariuszy w spółce komandytowo ... iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki ... , w przypadku gdy komplementariusz osiągnie przychód ... tys. zł) Podatek komplementariusza: Dochód komplementariusza: 81 tys. zł ...

  czytaj więcej

 • Jakie są konsekwencje umieszczenia nazwiska komandytariusza w nazwie

  Jakie są konsekwencje umieszczenia nazwiska komandytariusza w nazwie

  ... majątkiem nazywa się komplementariuszem, natomiast wspólnika, którego ... musi wymieniać wszystkich komplementariuszy w nazwie, bo decydujące jest określenie komplementariuszy w umowie spółki ... w rejestrze sądowym. Komplementariusz spółki nie może ... zakresie odpowiedzialność wszystkich komplementariuszy jest jednakowa i ... jednego lub kilku komplementariuszy, nie stoi na ... spółki nazwisk wszystkich komplementariuszy. Jedynym wyznacznikiem jest ... spółki jest komplementariuszem odpowiedzialnym do ...

  czytaj więcej

 • Strefa aplikanta: sprawdź swoją wiedzę z prawa gospodarczego

  Strefa aplikanta: sprawdź swoją wiedzę z prawa gospodarczego

  ... jedynego członka zarządu komplementariusza spółki, tj. pana ... 787456981, reprezentowaną przez komplementariusza KLM Spółkę z ... jest reprezentowana przez komplementariusza. W przypadku gdy komplementariusz jest osobą prawną, ... załączania odpisu KRS komplementariusza – osoby prawnej, gdyż ... o sposobie reprezentacji komplementariusza będącego osobą prawną. ... umowach zawieranych z komplementariuszem W spółce komandytowo ... przypadku powództwa przeciwko komplementariuszowi oraz w ...

  czytaj więcej

 • Na jakie oszczędności w składkach do ZUS może liczyć przedsiębiorstwo po zmianie na spółkę komandytowo-akcyjną

  Na jakie oszczędności w składkach do ZUS może liczyć przedsiębiorstwo po zmianie na spółkę komandytowo-akcyjną

  ... z nich musi stać się komplementariuszem S.K.A. i będzie ... się do wartości ich wkładów). Komplementariuszem może być spółka kapitałowa (np. ... .A. (zarówno akcjonariusze, jak i komplementariusze) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ... ZUS. W tym wypadku odpowiadają komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Odpowiadają ... i z pozostałymi komplementariuszami za zaległości składkowe ...

  czytaj więcej

 • "SKA sprzedam". Spółkę kupić warto tylko razem z przywilejami podatkowymi

  "SKA sprzedam". Spółkę kupić warto tylko razem z przywilejami podatkowymi

  ... daniny ciążył na ich wspólnikach – komplementariuszu i akcjonariuszu. Przy czym największe ... na podatek dochodowy). Z kolei komplementariusz rozliczał się na bieżąco, proporcjonalnie ... akcji i odpowiednio cały udział komplementariusza – dodaje. Sam zakup akcji nie ... zakupu, przejmowanych akcji). Zaś nowy komplementariusz płaci 1 proc. od ... , jak i nowy komplementariusz muszą uiścić podatek ...

  czytaj więcej

 • Jakie organy powinny zostać powołane w spółce komandytowo-akcyjnej

  Jakie organy powinny zostać powołane w spółce komandytowo-akcyjnej

  ... pracownik spółki ani jej komplementariusz, choćby posiadał również ... do zawieszania poszczególnych komplementariuszy czy delegowania swoich ... wymaga dodatkowo zgody komplementariuszy. Pod rygorem nieważności wszyscy komplementariusze muszą wyrazić zgodę ... reprezentowanie spółki określonym komplementariuszom, podział zysku w ... . Uzyskania większości głosów komplementariuszy wymaga podział zysku w części przypadającej komplementariuszom i sposób pokrycia ...

  czytaj więcej

 • CIT: W jaki sposób korzystnie opodatkować spółki osobowe

  CIT: W jaki sposób korzystnie opodatkować spółki osobowe

  ... wspólnicy – komandytariusze i komplementariusz – a nie spółka. Co więcej, jedynie komplementariusz odpowiada za zobowiązania ... komandytowej, w której komplementariuszem byłaby spółka z ... dwa rodzaje wspólników: komplementariusze oraz komandytariusze. Ci ... PIT, chyba że komplementariuszem jest spółka z ... jednak ograniczyć odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania, powołuje ... określić odpowiedni udział komplementariusza (spółki z o ... SK jedynie komplementariusz ponosi nieograniczoną ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób dokonywany jest podział praw i obowiązków w spółce komandytowej

  W jaki sposób dokonywany jest podział praw i obowiązków w spółce komandytowej

  ... z nich musi być komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. ... jest liczbowy stosunek komplementariuszy do komandytariuszy. Wspólnikiem ... obowiązków wspólnika będącego komplementariuszem powoduje, że odgrywa ... w spółce. To komplementariusz posiada uprawnienia do ... ma też odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki. ... jej przedstawiciele ustawowi – komplementariusze. Spółka prowadzona jest ... jednego bądź kilku komplementariuszy. Stanisław Rachelski, radca ...

  czytaj więcej

 • W jakich okolicznościach może w praktyce dojść do rozwiązania spółki komandytowej

  W jakich okolicznościach może w praktyce dojść do rozwiązania spółki komandytowej

  ... są dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Komandytariusz ... jednego komandytariusza. Śmierć komplementariusza, czyli wspólnika, który ... rozwiązania. Mimo śmierci komplementariusza, spółka może trwać ... razie spadkobierca zmarłego komplementariusza może domagać się ... , że mimo śmierci komplementariusza spółka trwa nadal ... w miejsce zmarłego komplementariusza do spółki wchodzą ... zmarł jej jedyny komplementariusz, a żaden z ...

  czytaj więcej

 • Wspólnik spółki osobowej odpowiada całym majątkiem

  Wspólnik spółki osobowej odpowiada całym majątkiem

  ... bezskuteczna. W spółce komandytowej ryzyko ponosi komplementariusz, czyli wspólnik, który bierze pełną odpowiedzialność ... dojść do egzekucji z majątku prywatnego komplementariusza. Na analogicznych zasadach odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. W spółce ... . Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej