komplementariusz

Komplementariusz (od łac.


 • Kto wypowie umowę spółki komandytowo-akcyjnej

  Kto wypowie umowę spółki komandytowo-akcyjnej

  Jestem komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Od pewnego czasu pomiędzy mną a jednym z akcjonariuszy powstał silny konflikt personalny. Chciałbym, aby w związku z zaistniałą sytuacją wystąpił on ze spółki, np. wypowiadając umowę. Jest ona zawarta na czas nieoznaczony. On jednak twierdzi, że tylko komplementariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy i to tylko wówczas, gdy tak stanowi statut. Ja mam odmienne stanowisko. Który z nas ma rację?

  czytaj więcej

 • Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

  Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

  Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rozszerzenie swojej działalności lub założenie nowej na terenie Niemiec. Pojawia się pytanie, jaką formę prawną spółki wybrać? Wśród spółek kapitałowych najpopularniejsza okazuje się GmbH.

  czytaj więcej

 • Spółkę komandytową warto przekształcić w cywilną

  Spółkę komandytową warto przekształcić w cywilną

  Wspólnicy w ten sposób zmniejszą ryzyko, m.in. dzięki ograniczeniu ich odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu. Jednocześnie zachowają korzystne zasady opodatkowania oraz pełną kontrolę nad działalnością.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Adwokacka umowa o pracę warta dyskusji

  Adwokacka umowa o pracę warta dyskusji

  Adwokatura winna sprzeciwiać się możliwości pozostawania adwokatów w stosunku pracy, który mógłby podważać ich niezależność w wykonywaniu zawodu. Jednak propozycja wprowadzenia adwokackiej umowy o pracę nie ma na celu zbliżenia modelu wykonywania tego zawodu do zawodu radcy prawnego. Warto rozważać rozwiązania, które będą dostosowane do realiów wykonywania zawodu i wzmocnią palestrę oraz niezależność samych adwokatów. Przypomnę, że zakaz ich zatrudniania w ramach stosunku pracy już dziś nie ma charakteru bezwzględnego. Ważne jest to, kim jest pracodawca i na czym polegają obowiązki pracownicze. Dlatego ustawa dopuszcza zatrudnianie adwokatów jako pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

  czytaj więcej

 • Zakładając spółkę komandytową, trzeba uważać na ryzyko podatkowe

  Zakładając spółkę komandytową, trzeba uważać na ryzyko podatkowe

  Często umowa przewiduje niski udział w zysku dla wspólnika wnoszącego znaczny wkład. Fiskus może podważyć takie zasady podziału.

  czytaj więcej

 • Koszty muszą się wiązać z przychodami

  Koszty muszą się wiązać z przychodami

  Spółka, która spłaca kredyt zaciągnięty na rozbudowę szpitala wniesionego następnie aportem do innej firmy, nie odliczy odsetek od podstawy opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Jak ująć zaliczki na podatek dochodowy w księgach spółki komandytowej

  Jak ująć zaliczki na podatek dochodowy w księgach spółki komandytowej

  W jaki sposób wspólnicy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami osoby fizyczne, powinni obliczać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku? Czy zaliczki te mogą być uiszczane przez spółkę komandytową? Jak ująć w ewidencji księgowej operacje wpłat i pobranie zaliczek przez komandytariuszy i komplementariusza?

  czytaj więcej

 • Niemcy: Pierwszy partner handlowy Polski. Rzetelne, ale nie bezproblemowe

  Niemcy: Pierwszy partner handlowy Polski. Rzetelne, ale nie bezproblemowe

  Gospodarka RFN to czwarta co do wielkości po Stanach Zjednoczonych Chinach i Japonii potęga ekonomiczna na świecie. Kraj ten od ponad dwudziestu lat jest także pierwszym partnerem handlowym Polski.

  czytaj więcej

 • IS w Katowicach o skutkach przekształcenia spółki kapitałowej

  IS w Katowicach o skutkach przekształcenia spółki kapitałowej

  TEZA: W sytuacji gdy przekształcenie spółek nie wiąże się z otrzymaniem przez udziałowców (wspólników) jakichkolwiek świadczeń, to operacja przekształcenia jest neutralna podatkowo

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo reprezentować spółkę komandytową

  Jak prawidłowo reprezentować spółkę komandytową

  Jestem komandytariuszem spółki komandytowej oraz członkiem zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w tejże spółce. Jakie są prawidłowe zasady reprezentacji spółki komandytowej, które nie narażają mnie jako wspólnika spółki z o.o. na dodatkową odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania?

  czytaj więcej

 • Prof. Kidyba: Egzaminy zawodowe i na aplikacje są jak sinusoida. To błąd

  Prof. Kidyba: Egzaminy zawodowe i na aplikacje są jak sinusoida. To błąd

  Obserwuję od lat zmagania z egzaminami na różne aplikacje i egzaminami adwokackimi, radcowskimi czy notarialnymi. Nie chodzi mi jednak o zmagania egzaminowanych, ale tych, którzy tworzą zasady egzaminowania i sami egzaminują. No i jaki z tych obserwacji płynie wniosek? Mamy do czynienia ze zjawiskiem sinusoidalnym. Raz na górze, raz pod górą - ocenia prof. Andrzej Kidyba

  czytaj więcej

 • Wniosek o upadłość spółki komandytowej powinien złożyć zarząd komplementariusza

  Wniosek o upadłość spółki komandytowej powinien złożyć zarząd komplementariusza

  Jestem członkiem zarządu sp. z o.o., która jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka komandytowa znajduje się na granicy płynności finansowej. Kto powinien wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości? Czy dobrze mi się wydaje, że cały zarząd spółki komandytowej?

  czytaj więcej

 • Szkoły i przedszkola bez osobowości prawnej

  Szkoły i przedszkola bez osobowości prawnej

  Jednostki budżetowe nie mają zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Zawsze działają w imieniu i na rachunek organu założycielskiego, tj. gminy, powiatu czy województwa. Nie oznacza to, że nie mogą mieć rachunku w banku. Do tego wystarczy pełnomocnictwo.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)

  czytaj więcej

 • Przewodnik przedsiębiorcy: Jak założyć spółkę?

  Przewodnik przedsiębiorcy: Jak założyć spółkę?

  Podstawowym problemem jaki staje na drodze do założenia firmy jest wybór formy organizacyjno-prawnej pod którą przedsiębiorca mógłby prowadzić działalność gospodarczą. Spółki kapitałowe mają przewagę nad osobowymi poprzez ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Z kolei spółki osobowe wymagają mniejszych nakładów by rozpocząć działalność.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne