komplementariusz

Komplementariusz (od łac.


 • Sądy rejestrowe żądają dwa razy tych samych informacji

  Sądy rejestrowe żądają dwa razy tych samych informacji

  Osoby prawne, które zostają komplementariuszami w spółkach komandytowych, muszą dublować we wnioskach do KRS dane o składach zarządów. A to rodzi dodatkowe koszty.

  czytaj więcej

 • Firma w Czechach. Jak ją założyć?

  Firma w Czechach. Jak ją założyć?

  Procedura rejestracji działalności gospodarczej w Czechach trwa kilka dni i kosztuje niewiele. Stawka CIT wynosi 19 proc., a PIT - 15 i 22 proc.

  czytaj więcej

 • PiS repolonizuje apteki

  PiS repolonizuje apteki

  Jedna placówka na 3000 osób oraz kilometr odstępu pomiędzy nimi. Do tego wprowadzenie zasady „apteka dla aptekarza”. Takiego rozwiązania domagają się posłowie PiS.

  czytaj więcej

 • Polskie fundusze venture capital i private equity pod nadzorem krajowego regulatora

  Polskie fundusze venture capital i private equity pod nadzorem krajowego regulatora

  Zarówno unijni, jak i polscy prawodawcy zdecydowali się na objęcie nadzorem niemalże całego rynku zbiorowego inwestowania w aktywa. Rezultat tych prac obowiązuje w Polsce już od 4 czerwca 2016 r. Praktyka pokazuje jednak, iż niewielu inwestorów i zarządzających zdaje sobie z tego sprawę.

  czytaj więcej

 • Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Niedostateczna kapitalizacja (cienka kapitalizacja, ang. thin capitalization) to pojęcie z zakresu prawa podatkowego. Opisuje ono sytuację, w której działalność gospodarcza danego podmiotu (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) zamiast wkładami wniesionymi przez wspólników na kapitał zakładowy finansowana jest pożyczkami udzielonymi przez jednostki powiązane kapitałowo. Konsekwencją tych sytuacji jest konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (KUP) części odsetek od takich pożyczek zapłaconych pożyczkodawcy.

  czytaj więcej

 • Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Na decyzję trybunału w Luksemburgu czekają zarówno gminy, producenci ciastek i piw smakowych, artyści, jak i sprzedawcy zwracający VAT podróżnym. NSA powinien się natomiast zająć komornikami, inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi i trwającym od lat sporem o podatek u źródła.

  czytaj więcej

 • NSA: Likwidacja spółki nie zawsze ucieczką przed fiskusem

  NSA: Likwidacja spółki nie zawsze ucieczką przed fiskusem

  Wspólnicy spółki osobowej rozwiązanej w trakcie postępowania odwoławczego zapłacą podatek niezależnie od tego, czy fiskus w I instancji miał rację.

  czytaj więcej

 • Wyjście ze spółki cywilnej nie uchroni przed długami w ZUS

  Wyjście ze spółki cywilnej nie uchroni przed długami w ZUS

  Kilka lat temu prowadziłem z kolegą sklep wędkarski. Działaliśmy w formie spółki cywilnej. Ponieważ firma nie zarabiała na działalności, rosły długi wobec ZUS i urzędu skarbowego. Zrezygnowałem więc ze współpracy, ale wiem, że kolega znalazł nowego wspólnika i dalej działa na rynku. Ku mojemu zdziwieniu dostałem ostatnio decyzję z ZUS, z której wynika, że jako wspólnik spółki odpowiadam za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Przecież firma nadal działa i można prowadzić egzekucję wobec niej, poza tym już od dawna nie mam z nią nic wspólnego. Czy ZUS może ode mnie żądać spłacenia długu?

  czytaj więcej

 • Udział w zysku u komplementariusza to przychód finansowy

  Udział w zysku u komplementariusza to przychód finansowy

  Wypłata ze spółki komandytowej powinna być bowiem traktowana jako podział wyniku netto w trakcie roku obrotowego, a nie jako rozliczenia ze wspólnikami.

  czytaj więcej

 • Firmy inwestycyjne na celowniku KNF: Ostatni dzwonek na zgłoszenie do rejestru

  Firmy inwestycyjne na celowniku KNF: Ostatni dzwonek na zgłoszenie do rejestru

  Termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi upływa 4 czerwca. Wiele podmiotów nawet nie wie, że ma taki obowiązek.

  czytaj więcej

 • Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy?

  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy?

  Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Zyski starych SKA też bez zwolnienia podatkowego

  Zyski starych SKA też bez zwolnienia podatkowego

  Dywidendy wypłacane przez następców prawnych spółek komandytowo-akcyjnych z zysków SKA są opodatkowane także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 2014 r. – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Jest swoboda w wyborze momentu rozpoczęcia roku obrotowego

  Jest swoboda w wyborze momentu rozpoczęcia roku obrotowego

  W spółkach osobowych nie musi być on zgodny z kalendarzowym, gdyż jest podatkowo obojętny. Potwierdzają to kolejne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • Spółka z o.o. może reprezentować w sądzie spółkę komandytową

  Spółka z o.o. może reprezentować w sądzie spółkę komandytową

  Spółkę komandytową reprezentują wspólnicy nazywani komplementariuszami. Często funkcję taką pełni osoba prawna – zazwyczaj spółka z o.o. Kto w takiej sytuacji powinien reprezentować spółkę komandytową np. w postępowaniu sądowym?

  czytaj więcej

 • Komitety audytu pod lupą KNF. Jak należy się przygotować do kontroli?

  Komitety audytu pod lupą KNF. Jak należy się przygotować do kontroli?

  Pod koniec ubiegłego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysyłał do jednostek zaufania publicznego ankiety. Zawierały one pytania m.in. o sposób weryfikacji przez organy statutowe wymogu niezależności członków komitetu audytu. Okazuje się, że urząd planuje iść za ciosem i jako jeden z priorytetów na ten rok stawia sobie przeprowadzenie kontroli w spółkach pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. UKNF przypomina, że sankcje za naruszenie przepisów są surowe. To kary finansowe do 10 proc. rocznych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zakaz pełnienia funkcji członka zarządu bądź innego organu zarządzającego przez okres od roku do trzech lat.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Prezesami polskich spółek zostają słupy z Ukrainy

  Rodzimi inwestorzy coraz częściej powołują do zarządu firmy obywateli ze wschodu. Dzięki temu unikają odpowiedzialności majątkowej w razie bankructwa.

  czytaj więcej

 • Nie ma pewności, kto musi podpisać umowę z audytorem

  Nie ma pewności, kto musi podpisać umowę z audytorem

  Kontraktu z biegłym rewidentem nie musi podpisywać cały zarząd – uważa Ministerstwo Finansów. Przyznaje jednak, że możliwa jest też inna interpretacja, że parafę muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu.

  czytaj więcej

 • Komplementariusz nie ujmie osobistego długu z wierzytelności spółki komandytowej

  Komplementariusz nie ujmie osobistego długu z wierzytelności spółki komandytowej

  Jestem komplementariuszem w spółce komandytowej. Jeden z jej dłużników, Olaf J., jest winien spółce 40 tys. zł, natomiast ja jestem jemu winien 20 tys. zł z tytułu niezwróconej na czas pożyczki. Czy mogę zatem dokonać potrącenia kwoty 20 tys. zł z wierzytelnością spółki w kwocie 40 tys. zł?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników