Koło Fortuny

* Rota Fortunae (Koło Fortuny) – w filozofii starożytnej i średniowiecznej, koncepcja odnosząca się do kapryśnego charakteru losu.