kolej miejska

Szybka kolej miejska, skrót SKM, to sieć linii kolejowych przeznaczony dla transportu pasażerskiego, ograniczonych do obszaru dużego miasta i jego aglomeracji.