knuife

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) - centralny organ administracji rządowej działający od 1 kwietnia 2002 r.