Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.