kłamstwo

Kłamstwo – wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym.