kit kat

Kit Kat lub KitKat - wafel oblany mleczną czekoladą, produkowany przez Nestlé.