Kilowatogodzina

Kilowatogodzina (symbol: kWh ) - jednostka pracy, energii oraz ciepła.