katowicki holding

Katowicki Holding Węglowy S.A − spółka Skarbu Państwa jest pierwszą tego typu organizacją działającą w polskim przemyśle węgla kamiennego.