katowicki

Katowicki Holding Węglowy S.A − spółka Skarbu Państwa jest pierwszą tego typu organizacją działającą w polskim przemyśle węgla kamiennego.


 • Gaz bez akcyzy tylko z rejestracją

  Gaz bez akcyzy tylko z rejestracją

  Każdy odbiorca wyrobów gazowych, który chce je kupić bez podatku i wykorzystać w ramach działalności zarobkowej do celów opałowych, musi się zarejestrować w urzędzie celnym – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Chodzi np. o nabywców mających fermy drobiu, suszarnie zbóż itp.

  czytaj więcej

 • Proletariusze są zmęczeni, czyli awans społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce

  Proletariusze są zmęczeni, czyli awans społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce

  Zastanawiam się, co się stało z tą przewodnią siłą narodu, proletariacką, chłoporobotniczą, która całkiem poważnie mówiąc, była przed paroma dekadami napędem polskiego społeczeństwa. Jeśli jej już nie ma, gdzie się podziała? W którą stronę skręciły jej dzieci? Pokończyły wyższe szkoły i awansowały? Potworzyły firmy, zatrudniły mniej zaradnych od siebie, przechodząc na wrogą stronę kapitalistycznych wyzyskiwaczy? A może odpłynęły w stronę Wysp Brytyjskich razem z falą akcesyjnej emigracji? Wszystko to prawda, ale nie do końca. Błądzimy, szukając odpowiedzi, podobnie jak – jako społeczeństwo – wciąż szukamy swojej drogi.

  czytaj więcej

 • PCC niekonieczne do kupna auta

  PCC niekonieczne do kupna auta

  Nabywca nie płaci 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy kupowany samochód znajduje się poza terytorium naszego kraju i tam zawierana jest również umowa – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

  czytaj więcej

 • Nie ma podatku od likwidacji

  Nie ma podatku od likwidacji

  Fiskus idzie za daleko, żądając od rozwiązywanych spółek, by płaciły CIT od majątku trafiającego ostatecznie do rąk wspólników. Nie można porównywać tego ze sprzedażą – orzekł sąd.

  czytaj więcej

 • Tomasz Rogala został prezesem Polskiej Grupy Górniczej

  Tomasz Rogala został prezesem Polskiej Grupy Górniczej

  Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powołała zarząd z Tomaszem Rogalą jako prezesem, podał Węglokoks.

  czytaj więcej

 • Ruda Śląska: Premier Szydło uczestniczyła we mszy odpustowej w parafii św. Józefa

  Ruda Śląska: Premier Szydło uczestniczyła we mszy odpustowej w parafii św. Józefa

  O pokój, ducha współpracy między Polakami, a także w intencji rodzin i bezrobotnych modlili się wierni podczas niedzielnej mszy św. w Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej. We mszy brała udział premier Beata Szydło.

  czytaj więcej

 • Dochód netto i tak trzeba pomniejszyć o podatek

  Dochód netto i tak trzeba pomniejszyć o podatek

  Nieważne, że sąd obliczył wartość utraconych korzyści w kwocie netto. Trzeba i tak zapłacić PIT – wyjaśnił dyrektor katowickiego organu. Z pytaniem wystąpił mężczyzna, któremu sąd przyznał dwie kwoty: odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w 1998 r. Odszkodowanie stanowiło wartość utraconych dochodów netto, co oznacza, że wyliczając ją, sąd uwzględnił podatek, który powinien zostać potrącony w 1998 r. według stawki obowiązującej w czasie aresztowania.

  czytaj więcej

 • Adwokatura: Po tegorocznym egzaminie ponad 1,6 tys. nowych adwokatów

  Adwokatura: Po tegorocznym egzaminie ponad 1,6 tys. nowych adwokatów

  W Polsce będzie wkrótce 27 tys. adwokatów i aplikantów - o ile na listę wpiszą się wszystkie osoby, które zdały tegoroczny egzamin adwokacki. Jak poinformowała w środę adwokatura, w marcu egzamin adwokacki zdało 1 tys. 629 osób spośród 2 tys. 310 zdających.

  czytaj więcej

 • Według sędziów podwyżki dla asystentów są za niskie

  Według sędziów podwyżki dla asystentów są za niskie

  Minimalne zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów proponowane przez resort sprawiedliwości jest o 1 tys. zł za niskie – twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Zasadnicze wynagrodzenie tej grupy miałoby w tym roku wynieść 3–4,2 tys. zł. Obecnie najniższa płaca asystenta to 2675 zł, a najwyższa 3824 zł. W ustawie budżetowej na 2016 r. przewidziano środki na zwiększenie wynagrodzeń asystentów (350 zł na etat), bez zmiany rozporządzania podwyżki nie byłyby jednak możliwe w stosunku do grupy co najmniej 250 asystentów, którzy już w połowie 2015 roku otrzymywali wynagrodzenia w maksymalnej stawce.

  czytaj więcej

 • Zmiana zasad wyboru sędziów do KRS. Żurek: To skok na radę za jej stanowisko w sprawie wyroków trybunału

  Zmiana zasad wyboru sędziów do KRS. Żurek: To skok na radę za jej stanowisko w sprawie wyroków trybunału

  Zmiana zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu z członkostwem w KRS; brak możliwości zasiadania w radzie przez więcej niż jedną kadencję, oraz wygaszenie kadencji obecnych członków tego ciała – to tylko niektóre zmiany jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  czytaj więcej

 • Promocja wliczona w cenę nie obniży VAT

  Promocja wliczona w cenę nie obniży VAT

  Jeśli firma sprzedaje wyposażenie mieszkania za 1 zł, ale faktyczny jego koszt wlicza w cenę za 1 mkw. lokalu, to podstawą opodatkowania nie może być symboliczna opłata – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników