Kategorie ludności wiejskiej

Kategorie ludności wiejskiej - na przestrzeni historii wsi polskiej (od XVI-XVIII wieku) istnieje podział ludności wiejskiej w zakresie dotyczącym jej funkcjonowania w szlachecko-pańszczyźnianej polskiej rzeczywistości.