Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka − nazwa wiejskich spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, które skupiały drobnych rolników; zadaniem kas było zbieranie oszczędności członków, a następnie udzielanie im kredytów; pierwszą spółdzielnię tego typu założył w 1890 r.