kara grzywny

Grzywna – kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenia skarbowe.


 • Za wykroczenie wyborcze można zostać ukaranym karą grzywny

  ... wyborcze zagrożone są karą grzywny. Taka kara może zostać nałożona ... . W takich sytuacjach kara grzywny może wynosić do ... innego komitetu wyborczego, grzywna wynosi od 1000 ... 000 zł. Najwyższymi karami zagrożone ... takie działanie grozi kara aresztu albo grzywny. Kara grzywny wymierzana jest przez ... istnieje możliwość zamiany kary grzywny na pracę społecznie ...

  czytaj więcej

 • Kara grzywny za napaść na pielęgniarkę

  ... zgłosili do niej żadnych poprawek, trafi do prezydenta. Nowe przepisy rozszerzają wachlarz kar, jakie będzie mógł nakładać na pielęgniarki i położne sąd zawodowy. Obok nagany czy upomnienia będzie mógł stosować również kary finansowe – do 10 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Projekty PiS zakazujące in vitro: Kara grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat

  ... projektem zastosowanie metody in vitro miałoby być karane grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. ... w genom ludzki, powodujące jego dziedziczne zmiany, podlegałyby karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ta sama kara obowiązywałaby za klonowanie. Projekt ma także "chronić ...

  czytaj więcej

 • Za wysyłanie spamu nie zawsze grozi kara grzywny

  ... informacji handlowych na adres e-mailowy określonej osoby jest co do zasady niedopuszczalne. Za takie działania wprowadzona została odpowiedzialność karna w postaci obowiązku uiszczenia kary grzywny. Takie uregulowanie spowodowało powstanie wśród przedsiębiorców powszechnego przekonania, że zakazane jest przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich materiałów promocyjnych czy handlowych, jeżeli nie została wcześniej na ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kara</strong> <strong>grzywny</strong> może być zależna od sytuacji majątkowej oskarżonego

  Kara grzywny może być zależna od sytuacji majątkowej oskarżonego

  ... w prawie karnym, które zachęcałyby do częstszego orzekania grzywien. Mogłoby to ograniczyć warunkowe zawieszanie wyroków (dziś warunkowo ... podatkowych oskarżonych i na ich podstawie mogli wyznaczać kary grzywny. linki wyróżnione Komisja proponuje także, by osoby, które zapłacą grzywnę mogły liczyć na szybsze zatarcie skazania ...

  czytaj więcej

 • Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi <strong>kara</strong> <strong>grzywny</strong>

  Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi kara grzywny

  ... stosunek pracy (umowa zlecenia, umowa o dzieło). To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi kara grzywny .

  czytaj więcej

 • Za bezprawne zatrzymanie dowodu grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności

  ... cudzego dowodu osobistego stanowi wykroczenie. Osobie, która się tego dopuści, grozi kara ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo kara grzywny. Taka sama kara może zostać nałożona za uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany ...

  czytaj więcej

 • Za reklamę ruletki jest kara grzywny

  ... r. funkcjonariusze celni przeprowadzili 11 362 kontrole w obszarze gier hazardowych, stwierdzając 1750 różnych nieprawidłowości. Wynikiem kontroli było także wszczęcie 151 dochodzeń oraz nałożenie kar grzywny w drodze mandatu w 59 sprawach w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji gier.

  czytaj więcej

 • Wysokość wymierzanej przez sądy kary grzywny może wynieść nawet 1,6 mln zł

  ... wszystkim zaostrzy się kara grzywny. Do tej pory ... . Warunki materialne – Zaostrzanie kary grzywny jest niepotrzebne i ... dużych majątków. – Orzekając karę grzywny, sąd musi brać ... orzekane przez sądy kary grzywny nie ... zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za karę grzywny. – Zwiększenie wysokości orzekanych grzywien wpłynie na wzrost kar, których nie udało ...

  czytaj więcej

 • Trwa cisza wyborcza. Jej naruszenie zagrożone jest karą grzywny

  ... jest natomiast kampania profrekwencyjna. Naruszenia ciszy wyborczej są wykroczeniem i są zagrożone karą grzywny. Występkiem jest natomiast opublikowanie w czasie ciszy sondażu, za to grozi kara od 500 tysięcy do miliona złotych. linki wyróżnione O naruszeniach ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kary</strong> <strong>grzywny</strong> będą wyższe

  Kary grzywny będą wyższe

  ... skarbowy wyróżnia jako kary dwa rodzaje grzywny: grzywnę określoną kwotowo orzekaną ... przewinień wobec fiskusa. Grzywny za wykroczenia Kary grzywny regulowane w kodeksie ... charakterze majątkowym jest kara grzywny określona kwotowo. Barbara ... z ogólną zasadą kara grzywny za wykroczenia skarbowe ... w wyroku nakazowym kara grzywny nie może przekroczyć ... stawki dziennej. - Kara grzywny za przestępstwa ...

  czytaj więcej

 • Czynny żal chroni przed <strong>karą</strong> <strong>grzywny</strong>

  Czynny żal chroni przed karą grzywny

  ... gruncie kodeksu karnego skarbowego jak czyn zagrożony karą grzywny. zdjęcie główne Jakub Rychlik, doradca podatkowy, wyjaśnia, że wymierzenie grzywny podatnikowi może nastąpić jedynie, gdy niewpłacanie podatku ... sądu co najwyżej przesłankę odstąpienia od wymierzenia kary albo nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przy czym jej zastosowanie nie jest obowiązkowe ...

  czytaj więcej

 • Brak dowodu na wysłanie e-PIT to <strong>kara</strong> <strong>grzywny</strong>

  Brak dowodu na wysłanie e-PIT to kara grzywny

  ... terminie zeznania to wykroczenie skarbowe, które jest zagrożone grzywną nakładaną przez urząd skarbowy w drodze mandatu do ... . W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, maksymalna grzywna to nawet 25 520 zł. Jak do takich ... . Pisemne przyznanie się do niedopełnienia obowiązku pozwoli uniknąć kary. Przyczyny błędów Jak mówi Szymon Milczanowski, dane ...

  czytaj więcej

 • Naruszenie uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zagrożone karą grzywny

  Istotnym elementem ochrony, zapewniającym pracownicy niedopuszczenie do nadmiernego lub szkodliwego dla jej zdrowia wysiłku, jest zakaz zatrudniania kobiet przy niektórych rodzajach prac. Zgodnie z art. 176 k.p. nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz takich prac zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z ...

  czytaj więcej

 • Wzrosną <strong>kary</strong> i <strong>grzywny</strong> dla nieuczciwych podatników

  Wzrosną kary i grzywny dla nieuczciwych podatników

  ... sposób wzrosną inne kary przewidziane za ... określana jest wysokość kar grzywny za przestępstwa i ... zabronionym pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli ... wielkości stawki dziennej kary grzywny, jak i wysokości grzywny kwotowej sąd bierze ... oznacza to, że kary grzywny za wykroczenia i ... majątkowa i rodzinna. Karę grzywny za wykroczenia skarbowe ...

  czytaj więcej

 • TK odroczył rozpatrywanie skargi na karę grzywny za publikację bez autoryzacji

  ... Obywatelskich. Zdaniem skarżącego kwestionowane przepisy prawa prasowego przewidując karę grzywny lub ograniczenia wolności są niezgodne z konstytucją. W ... Wizerkaniuka, który dowodzi, że zapisy prawa prasowego, przewidujące karę grzywny lub pozbawienia wolności za publikację wywiadu bez autoryzacji ... przepisów grozi - zgodnie z art. 49 prawa prasowego "grzywna lub kara ograniczenia wolności". W ...

  czytaj więcej

 • Europa woli <strong>grzywny</strong>, my wolimy więzienie. Czy <strong>kary</strong> finansowe będą powszechniejsze po reformie ...

  Europa woli grzywny, my wolimy więzienie. Czy kary finansowe będą powszechniejsze po reformie ...

  ... główne – Ten rodzaj kary w rozwiniętych krajach ... wtedy, gdy inna kara nie może ... się w UE kary alternatywne – grzywny, kary ograniczenia wolności, stosowane ... możliwości odchodzenia od kary pozbawienia wolności. Ta kara nie jest bowiem ... orzekają zbyt niskie kary grzywny w zestawieniu z ... , egzekucja komornicza oraz grzywny odpisane, czyli grzywny uiszczane dopiero wówczas, ...

  czytaj więcej

 • Sejm: kary grzywny za brak ewidencji odpadów

  ... ze stanem rzeczywistym, podlega grzywnie. Natomiast posiadacz odpadów, który ... danych marszałkowi województwa, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 ... . W decyzji o wymierzeniu kary marszałek województwa określa termin ... , posiadacz odpadów będzie podlegał karze w wysokości 2000 zł. Zgodnie z nowelą, kara ta może być ... wielokrotnie. Łączna wysokość kar za nieprzekazanie zbiorczego ...

  czytaj więcej

 • Sprawozdania finansowe: Za nieprawidłowe księgi są wymierzane kary grzywny

  ... w przypadku nierzetelnego sprawozdania finansowego osoba odpowiedzialna podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub obu tym karom łącznie. Można także rozważać odpowiedzialność karną za tzw. ... . 765 z późn. zm.). Za czyn ten grozi grzywna od 10 do 720 stawek ...

  czytaj więcej

 • Uri Brodsky domniemany agent Mosadu skazany na karę grzywny

  Niemieckie służby wiązały Brodsky'ego z zamachem na lidera Hamasu Mahmuda al-Mabhuha w Dubaju w styczniu 2009 roku. Domniemany agent izraelskiego wywiadu był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) pod zarzutem działalności wywiadowczej przeciw Niemcom, poświadczenia nieprawdy i pomocy w sfałszowaniu dokumentów dla osoby, która miała brać udział w zabójstwie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne