Kanalizacja

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).


 • TSUE: Bez odliczenia VAT, gdy usługa służy komu innemu

  TSUE: Bez odliczenia VAT, gdy usługa służy komu innemu

  Przedsiębiorca, który zapłacił za inwestycję, którą powinna była wykonać gmina, nie potrąci z tego tytułu podatku naliczonego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

  czytaj więcej

 • Sąd nad sporami o cenę ścieków

  Sąd nad sporami o cenę ścieków

  Wody Polskie będą mogły nie zatwierdzić proponowanych taryf za dostarczenie czystej wody i odbiór zużytej, ale także obniżyć te już obowiązujące. Na to nie ma zgody przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

  czytaj więcej

 • Czy zamrożone ceny wody mogą na lata zacementować inwestycje

  Czy zamrożone ceny wody mogą na lata zacementować inwestycje

  Zmiany w ustalaniu taryf wodno-ściekowych i dodatkowo deklaracja premier Beaty Szydło, że indywidualni odbiorcy nie muszą obawiać się podwyżek wody, stawiają pytanie o rozwój inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

  czytaj więcej

 • Jóźwiak: Nie odpowiadałem za reprywatyzacje rozpatrywane w czwartek przez komisję

  Jóźwiak: Nie odpowiadałem za reprywatyzacje rozpatrywane w czwartek przez komisję

  Sygnatury spraw w związku, z którymi zostałem wezwany na czwartkowe posiedzenie komisji weryfikacyjnej, wskazują, że decyzje o tych reprywatyzacjach zostały wydane, gdy nie byłem zastępcą prezydenta miasta i nie zajmowałem się tym obszarem - powiedział b. wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak.

  czytaj więcej

 • Bez znaczenia, jak zamawiający dowie się o wadach oferty

  Bez znaczenia, jak zamawiający dowie się o wadach oferty

  Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny mogą ujawnić również niezgodność oferty ze specyfikacją. Zamawiający ma wówczas obowiązek odrzucić ofertę także z tego względu – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

  czytaj więcej

 • Wody Polskie: Nieprecyzyjne przepisy, brak informacji i rozporządzeń

  Wody Polskie: Nieprecyzyjne przepisy, brak informacji i rozporządzeń

  Nieprecyzyjne przepisy, brak informacji i rozporządzeń to największe problemy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jutro obudzą się w nowej rzeczywistości.

  czytaj więcej

 • Zawyżone ceny duszą inwestycje w samorządach

  Zawyżone ceny duszą inwestycje w samorządach

  Przepaść między oczekiwaniami wykonawców a naszymi możliwościami finansowymi jeszcze nigdy nie była tak duża – alarmują samorządowcy. I obawiają się, że z części inwestycji będą musieli zwyczajnie zrezygnować.

  czytaj więcej

 • Uzasadnienie kary, nałożonej na spółkę TVN SA. Oto dokument KRRiT

  Uzasadnienie kary, nałożonej na spółkę TVN SA. Oto dokument KRRiT

  KRRiT opublikowało komunikat dotyczący uzasadnienia kary, nałożonej na spółkę TVN SA. "Wymierzając karę organ uwzględnił przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność nadawcy" - czytamy m.in. w uzasadnieniu. Poniżej pełna treść dokumentu.

  czytaj więcej

 • Białogard: Chłopiec utopił się w studzience. Są zarzuty dla rodziców

  Białogard: Chłopiec utopił się w studzience. Są zarzuty dla rodziców

  Białogardzka prokuratura zarzuca rodzicom 5-letniego Szymona z Białogardu narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Chłopiec utopił się w studzience kanalizacji deszczowej kilkadziesiąt metrów od domu.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w infrastrukturze

  Rewolucja w infrastrukturze

  Laureat ogólnopolskiego konkursu „Lider Społecznej Odpowiedzialności”, „Przedsiębiorstwo przyszłości” i „Eko-inwestycja”, nagradzane wielokrotnie złotym godłem QI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach stawia na nowoczesne technologie i społeczną odpowiedzialność biznesu.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w infrastrukturze

  Rewolucja w infrastrukturze

  Laureat ogólnopolskiego konkursu „Lider Społecznej Odpowiedzialności”, „Przedsiębiorstwo przyszłości” i „Eko-inwestycja”, nagradzane wielokrotnie złotym godłem QI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach stawia na nowoczesne technologie i społeczną odpowiedzialność biznesu.

  czytaj więcej

 • Podatek od deszczu w 2018 roku. Nowe prawo wodne już obowiązuje

  Podatek od deszczu w 2018 roku. Nowe prawo wodne już obowiązuje

  Samorządy będą musiały zadbać o pobór tzw. podatku od deszczu. Chodzi o opłaty za usługę utrzymania infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w należytej sprawności technicznej. To efekt nowego Prawa wodnego, które weszło w życie 1 stycznia tego roku.

  czytaj więcej

 • Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

  Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

  Od stycznia obowiązują nowe stawki opłat za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Ich wysokość określają rozporządzenia opublikowane 30 grudnia 2017 r., na dwa dni przed wejściem nowego prawa wodnego. Analiza wskazuje, że rzeczywiście wiele grup przedsiębiorców zapłaci więcej. Przy czym można wskazać trzy główne powody, dlaczego tak się stanie: wprowadzenie dodatkowej wysokiej opłaty stałej, likwidacja ulg i wprowadzenie opłat na niektóre rodzaje usług, które do tej pory nie były nimi objęte. Zwolnienia stracili np. hodowcy ryb, elektrownie wodne, rolnicy nawadniający pola wodami powierzchniowymi. Pojawiły się nowe kategorie opłat, m.in. za deszczówkę i zmniejszenie retencji. Więcej zapłacą też prowadzący porty, przystanie i mariny.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami

  Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami

   Konsekwencją wejścia w życie uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.) było przedstawienie 11 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska projektu nowego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dalej projekt).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników