Kanalizacja

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).


 • Samorządy nadal mają problemy z <strong>kanalizacją</strong>. Brakuje pieniędzy

  Samorządy nadal mają problemy z kanalizacją. Brakuje pieniędzy

  Z danych zebranych przez resort wynika, że 64 proc. gmin do tej pory błędnie wyznaczało ich granice – wskazywały rejony, w których kanalizacja nie powinna przebiegać. Nie spełniały też niezbędnego wskaźnika wynoszącego 120 mieszkańców na 1 km budowanej sieci kanalizacyjnej. – Skanalizowanie gminy to problem, z którym boryka się ...

  czytaj więcej

 • Kanalizacja: Nieistotne zmiany, istotne opóźnienia

  ... z inwestycjami, czy w całym kraju. Ile kilometrów kanalizacji trzeba zbudować? Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie ma ... w tym zakresie. Eksperci w zakresie wodociągów i kanalizacji szacują, że brakować może jeszcze ponad 20 tys. ... urzędników. Tymczasem stan faktyczny przy projekcie wodociągu czy kanalizacji zazwyczaj może być precyzyjnie określony dopiero po ...

  czytaj więcej

 • Chcesz <strong>kanalizację</strong>? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców

  Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców

  ... wcześniej wskazanym terenie kanalizacja nie jest jednak ... , np. przez założenie kanalizacji. Gminy nie mają ... za przyłączenie do kanalizacji, lecz także za ... warunki przyłączenia do kanalizacji. UOKiK stwierdził, że ... za przekładanie kosztów kanalizacji na mieszkańców. Podobne ... , naszą gminę budowa kanalizacji będzie kosztowała 160 ... się z budowy kanalizacji, mogłyby powstać przydomowe ... rezygnacji z kanalizacji będą skutkować ...

  czytaj więcej

 • TP SA musi opodatkować kable i <strong>kanalizację</strong>

  TP SA musi opodatkować kable i kanalizację

  ... , że jej kable i kanalizacja w której są umieszczone ... linii kablowych umieszczone w kanalizacji. Jak przypomniał sędzia NSA ... definicje mają charakter otwarty. Kanalizacja kablowa mieści się w ... mogą być umieszczane w kanalizacji lub też poza nią. ... są ułożone w kanalizacji to będzie to ... kablowe położone w kanalizacjach kablowych nie podlegają ...

  czytaj więcej

 • Polska musi zbudować 100 tys. km <strong>kanalizacji</strong> do 2015 r. albo zapłaci 4 mln euro kary dziennie

  Polska musi zbudować 100 tys. km kanalizacji do 2015 r. albo zapłaci 4 mln euro kary dziennie

  ... Unią Europejską dotyczące środowiska naturalnego przeniesione zostały do traktatu o akcesji. Dokument ten obliguje rząd do wybudowania, rozbudowania lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach do 2015 r., aby zbierały one wszystkie nieczystości. Do tego czasu powinniśmy też mieć wodę w kranach nadającą się do picia ...

  czytaj więcej

 • Kiedy nieodpłatne przekazanie kanalizacji wybudowanej na gruncie gminnym podlega VAT

  ... sytuacji do nieodpłatnych przekazań towarów nie dochodzi, gdyż kanalizacja została wykonana w gruncie, który nie stanowił własności ... sytuacji uznać, że w związku z przekazaniem przedmiotowej kanalizacji doszło/dojdzie do nieodpłatnego przekazania towarów. Zdarzenie powyższe ... z tytułu nieodpłatnego przekazania wybudowanego przez spółkę odcinka kanalizacji, o którym mowa w pytaniu, nie dochodzi ...

  czytaj więcej

 • Za podłączenie <strong>kanalizacji</strong> odpowiada samorząd, a nie jej użytkownik

  Za podłączenie kanalizacji odpowiada samorząd, a nie jej użytkownik

  ... tę część miałby płacić przyszły użytkownik kanalizacji. Obecnie finansuje tylko rury do granicy ... zgodnie z zaproponowaną zmianą przyłączenie do kanalizacji wiązać się będzie z koniecznością budowy ... osobę ubiegającą się o przyłączenie do kanalizacji. Takie rozwiązanie również zostało uznane za ... . Etap legislacyjny Czeka na głosowanie Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. ...

  czytaj więcej

 • Za budowę kanalizacji mieszkańcy nie muszą płacić

  ... określa jedyniezadania własne gminy obejmujące m.in. sprawy wodociągów izaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ściekówkomunalnych. Ustalone zakwestionowaną uchwałą opłaty miały więccechy jednostronnie nałożonej ... aktem prawa miejscowego, a udział finansowy mieszkańców byłkonieczny, bo w przeciwnym razie kanalizacja nie zostałabywybudowana. Nakładanie obowiązków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznałskargę prokuratora za ...

  czytaj więcej

 • Ulga rehabilitacyjna: Wydatek na instalację <strong>kanalizacji</strong> pomniejszy dochód w PIT

  Ulga rehabilitacyjna: Wydatek na instalację kanalizacji pomniejszy dochód w PIT

  ... oraz podeszły wiek podatnik podłączył wodę z wodociągu do domu w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych związanych z zachowaniem szczególnej higieny osobistej. Podatnik wydatki na kanalizację chce odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. zdjęcie główne Według Izby Skarbowej w Poznaniu jest to możliwe. Wyposażenie mieszkania w instalację wodociągową ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie kanalizacji i segregacji odpadów

  ... gminy, a także gminne zakłady budżetowe. Pomocy udziela się na realizację projektów m.in. w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 kwietnia 2008 r. ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie kanalizacji i segregacji odpadów

  ... gminy, a także gminne zakłady budżetowe. Pomocy udziela się na realizację projektów m.in. w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 kwietnia 2008 r. ...

  czytaj więcej

 • Brak kanalizacji może być niebezpieczny dla środowiska

  ... szambie jest mniej nieczystości niż w przypadku gospodarstw, które są przyłączone do kanalizacji. – Można podejrzewać, że istotna część ścieków z przydomowych zbiorników, zamiast do punktów ... sytuację i jej zaradzić. Z raportu NIK wynika, że tam, gdzie istniała kanalizacja, objętość ścieków bytowych dostarczonych w 2010 roku (rok objęty kontrolą) do oczyszczalni ...

  czytaj więcej

 • Wójt nie decyduje o uzgodnieniu projektu kanalizacji

  SENTENCJA SYGN. AKT II SAB/Bk 16/08 Spółka wystąpiła do wójta gminy o uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Wójt odmówił. Spółka uznała, że wójt dopuścił się bezczynności i skierowała sprawę do sądu administracyjnego. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o ...

  czytaj więcej

 • Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu <strong>kanalizacji</strong>

  Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu kanalizacji

  Wypełnione ankiety samorządy muszą przesłać do urzędów marszałkowskich. Powinny w nich określić nakłady, jakie będą im potrzebne po 2015 r. na budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zagospodarowanie osadu. Muszą też wskazać źródła finansowania tych przedsięwzięć – jaki będzie udział środków własnych gminy, funduszy ekologicznych (narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska ...

  czytaj więcej

 • Mniej z UE na drogi, kanalizację i szkolenia - pieniądze będą przeznaczone na pomoc powodzianom

  Chodzi o tzw. rezerwę celową. Są to pieniądze ekstra, z których można wypłacać dotacje, jeśli regiony i ministerstwa rozdzielą wszystkie środki, które zostały im przyznane w budżecie. Dzięki temu urzędy, które najlepiej radzą sobie z przyznawaniem funduszy unijnych, zawsze mają środki na wypłatę dotacji. – Podpisaliśmy z przedsiębiorcami i samorządami umowy ...

  czytaj więcej

 • Gminy ratują budżety podatkiem od deszczówki

  Gminy ratują budżety podatkiem od deszczówki

  ... dachy do systemu kanalizacji deszczowej, nie uiszczają ... Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu. W ... oczyszczalni ścieków, a kanalizację trzeba czyścić, co ... opłaty złym stanem kanalizacji. – Większość miast przegrywa ... mają służyć usprawnieniu kanalizacji. Tak jest w ... – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za te środki remontuje i eksploatuje kanalizację, buduje nowe systemy ... także odciążenie kanalizacji. Samorządowcy są ...

  czytaj więcej

 • Podatek od deszczu będzie zgodny z prawem. Zapłacą wszyscy

  Podatek od deszczu będzie zgodny z prawem. Zapłacą wszyscy

  ... od deszczówki, która trafia do kanalizacji z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej ... opłaty za wodę spływającą do kanalizacji deszczowej zaczął pobierać właśnie Poznań. ... złotych rocznie od wpustów do kanalizacji z parkingów i placów. Większość ... oczyszczanie oznacza koszty. Ponadto konserwacja kanalizacji deszczowej ze względu na ... bardziej kosztowna niż kanalizacji sanitarnej. Pamiętajmy wreszcie, ...

  czytaj więcej

 • Podatek od deszczówki wypłucze nam portfele

  Podatek od deszczówki wypłucze nam portfele

  ... odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej pojawiły się ... Gdańsku istnieje oddzielna sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (zdecydowana większość miast w Polsce posiada kanalizację ogólnospławną). Sieć kanalizacji deszczowej jest zlokalizowana ... odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Opłatę deszczową ... gruntu zamiast do kanalizacji deszczowej czy też ... świadczącego usługę odprowadzania kanalizacji – np. u zarządcy ...

  czytaj więcej

 • Warto skorzystać z przydomowej, małej oczyszczalni ścieków

  ... plany budowy zbiorczej kanalizacji, przypuszczając, że skoro ... wielkim zakresie. Budowa kanalizacji na terenach o ... Unii Europejskiej zbiorcze kanalizacje nie są jedynym ... jest prowadzenie zbiorczej kanalizacji w obrębie całości ... mający być objęty kanalizacją należy zmniejszyć lub ... na takich terenach kanalizacja ciśnieniowa. Zgodnie z ... granic aglomeracji wykonanie kanalizacji na danym terenie ... budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie ...

  czytaj więcej

 • Gminy muszą zadbać o oczyszczanie ścieków zgodne z normami UE

  Gminy muszą zadbać o oczyszczanie ścieków zgodne z normami UE

  ... UE. Mogą to osiągnąć m.in. przez założenie kanalizacji. Obszary, na których powinna zostać poprowadzona kanalizacja, zostały już zostały wyznaczone. Okazuje się jednak, że ... i ponownego wytypowania terenów, które mają zostać objęte kanalizacją. zdjęcie główne Przyjęta przez Sejm ustawa ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej