jednostka transakcyjna

Jednostka transakcyjna – minimalna ilość danego towaru, którą można handlować (kupić bądź sprzedać) na giełdzie (tzw.