jednolity rynek europejski

Jednolity rynek – polityka Unii Europejskiej mająca głównie swoje odzwierciedlenie w ustanowieniu czterech swobód: