Jednolita płatność obszarowa

Jednolita płatność obszarowa (JPO) - przysługuje rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.