Jatki

* jatki – w średniowieczu miejsce sprzedaży mięsa