Janusz Zaleski

* Janusz Zaleski – leśnik, urzędnik państwowy