Jan Adamski

* Jan Adamski (1841–1918) – polski duchowny katolicki, publicysta, działacz ludowy