jakość

Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość (gr.