jakie progi podatkowe 2009

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jakie progi podatkowe 2009. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jakie progi podatkowe 2009.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Trzeba znaleźć nowy sposób na deficyt i dług publiczny

  Polska „wyrosła” z deficytu. Ale na dłuższą metę ta strategia się nie sprawdzi

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • PiS chce golić grube misie. Wpływy do budżetu i tak będą małe

  PiS chce golić grube misie. Wpływy do budżetu i tak będą małe

  Jeśli powstanie rząd Beaty Szydło, ci, których roczne dochody przekraczają 300 tys. zł, będą oddawać państwu 39 proc. PIT. – To rozwiązanie jest w grze oprócz innych, które mają pomóc w sfinansowaniu naszych zapowiedzi programowych – mówi Paweł Szałamacha, poseł PiS. Z wyliczeń DGP wynika, że wyższa danina objęłaby nieco ponad 16 tys. podatników. PiS zakłada, że powinna przynieść nawet 2 mld zł rocznie. W ocenie analityków Raiffeisen Polbanku może to być zaledwie 0,2 mld zł. Jak wskazują dane Ministerstwa Finansów, w 2013 r. od podatników z dochodem powyżej 300 tys. zł pobrano łącznie 2,8 mld zł, ale ta kwota uwzględnia wpływy od przedsiębiorców, którzy mają prawo rozliczać się według liniowej 19-proc. stawki.

  czytaj więcej

 • Obietnice PiS niemożliwe do zrealizowania? Wydatki będą rosły. I już nie spadną

  Obietnice PiS niemożliwe do zrealizowania? Wydatki będą rosły. I już nie spadną

  Gdyby PiS wygrał wybory, może mieć kłopoty z wypełnieniem reguły wydatkowej. PiS chce zmienić regułę wydatkową, by możliwe były wyższe wydatki w stosunku do PKB. Ewentualne zmiany mają być przeprowadzone tak, by nie zwiększyć deficytu sektora finansów publicznych.

  czytaj więcej

 • Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

  Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

  Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rozszerzenie swojej działalności lub założenie nowej na terenie Niemiec. Pojawia się pytanie, jaką formę prawną spółki wybrać? Wśród spółek kapitałowych najpopularniejsza okazuje się GmbH.

  czytaj więcej

 • Ceny transferowe obowiązują także w transakcjach z gminą

  Ceny transferowe obowiązują także w transakcjach z gminą

  Organy skarbowe coraz częściej interesują się rozliczeniami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a spółkami zależnymi i kwestionują rynkowość zawieranych przez nie umów.

  czytaj więcej

 • PO nie lubi już wolnego rynku tak jak dawniej

  PO nie lubi już wolnego rynku tak jak dawniej

  Osiem lat rządów Platformy obaliło kilka liberalnych dogmatów polityki gospodarczej

  czytaj więcej

 • Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach samorządowcy wprawdzie z nadzieją spoglądają w przyszłość, ale obawiają się, że zapowiadany przez zwycięską ekipę nacisk na sprawy socjalne zepchnie ich potrzeby na dalszy plan. A zaległe sprawy znów pozostaną w sferze obietnic.

  czytaj więcej

 • Jedlak: Niepewność w budżetowej kwadraturze koła

  Jedlak: Niepewność w budżetowej kwadraturze koła

  Projekt przyszłorocznego budżetu zostanie zmieniony. To jest przesądzone. Korekty – bardzo głębokie – będą dotyczyć wydatków. Nic nie wiadomo o oszczędnościach, choć niektórzy politycy ich nie wykluczają, nie podając żadnych szczegółów. Pole manewru jest jednak w tym przypadku ograniczone (np. ze względu na sztywny charakter wielu pozycji).

  czytaj więcej

 • Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

  Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

  Prezydencki projekt zwiększający kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł jest w tej chwili konsultowany w Narodowej Radzie Rozwoju. Padła też propozycja rozbicia pierwszego progu dochodów na dwa

  czytaj więcej

 • Kosikowski: Duch Janosika nie ginie wśród polityków

  Kosikowski: Duch Janosika nie ginie wśród polityków

  Skoro Polska wymaga zmiany, to zmieńmy w niej też podatki i prawo podatkowe.

  czytaj więcej

 • Plany ministra finansów na 2016: Zwalczanie oszustw i zapobieganie unikaniu opodatkowania

  Plany ministra finansów na 2016: Zwalczanie oszustw i zapobieganie unikaniu opodatkowania

  Celem resortu finansów będzie walka z luką VAT oraz z unikaniem opodatkowania dochodów. Ma powstać projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i złożeń do całkiem nowych przepisów o kontroli skarbowej.

  czytaj więcej

 • Wyższa kwota wolna od podatku: Dajmy odetchnąć biednym, podatki zapłacą bogatsi

  Wyższa kwota wolna od podatku: Dajmy odetchnąć biednym, podatki zapłacą bogatsi

  Samo podwyższenie kwoty wolnej nie sprawi, że ubogim będzie się żyło lepiej. Trzeba zreformować cały system podatkowy

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Poradnik rodzica: Wszystko, co trzeba wiedzieć o becikowym

  Poradnik rodzica: Wszystko, co trzeba wiedzieć o becikowym

  W ramy prowadzonej w naszym kraju polityki prorodzinnej wpisują się nie tylko ulgi podatkowe, ale również świadczenia pieniężne przyznawane rodzicom. Narzędziem mającym pobudzić dzietność Polaków uczyniono także becikowe, czyli świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia dziecka. Choć zasady przyznawania świadczenia ulegały na przestrzeni lat wielu zmianom (np. wprowadzono próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do becikowego), to niezmienna pozostała jego wysokość. W dzisiejszym poradniku przedstawimy informacje niezbędne każdemu, kto chciałby ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

  czytaj więcej

 • Emeryci i renciści muszą się rozliczyć z przychodów za 2015 rok

  Emeryci i renciści muszą się rozliczyć z przychodów za 2015 rok

  Do końca lutego osoby uprawnione do tych świadczeń dostarczają do ZUS dokumenty potwierdzające ich ubiegłoroczne zarobki. Powinien w nich zostać wykazany przychód objęty składkami na ubezpieczenia społeczne

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prawo celne: Największa zmiana od ponad 20 lat

  Prace nad nowymi aktami prawnymi toczyły się od kilku lat. Jeszcze w ubiegłym roku nie było pewne, czy uda się dotrzymać planowanego terminu wdrożenia zmian z uwagi na przedłużające się prace nad aktami wykonawczymi do nowego kodeksu celnego.

  czytaj więcej

 • Szałamacha: PO dopuściło do sytuacji, w której unikanie podatków stało się sportem

  Szałamacha: PO dopuściło do sytuacji, w której unikanie podatków stało się sportem

  W przyszłym roku raczej nie będzie powrotu do niższych stawek VAT. Nie zarekomenduję takiego rozwiązania. Najpierw musimy odbudować dochody podatkowe. Przez kilka miesięcy nie da się tego zrobić. Nie da się odwrócić procesów, które trwały 8 lat – mówi minister finansów Paweł Szałamacha.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników