jak handlowa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak handlowa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak handlowa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Inspekcja Handlowa radzi jak kupować dobre jaja

  Szef mazowieckiej Inspekcji Handlowej Grzegorz Wrzosek podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie ... - ściółkowy i 3 - w klatkach. Zastępca szefa inspekcji handlowej na Mazowszu Joanna Jankowska przypominała, że nie na ... zarówno informacja na produkcie, że "najlepiej spożyć przed", jak i "należy spożyć do" oznaczają, że po podanej ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> przekształcić <strong>handlową</strong> spółkę osobową w kapitałową

  Jak przekształcić handlową spółkę osobową w kapitałową

  Każdą spółkę handlową można przekształcić w ... majątku tak nowych, jak i starych wspólników ... i reprezentację spółki, jaki mieli np. w ... miał prawo sięgnąć – jak kiedyś - do ich ... takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie ... spółki; organizacyjne, takie jak prawo zwoływania zgromadzenia ... przekształceniu osobowej spółki handlowej w kapitałową, wspólnicy ... spółek handlowych, a więc ...

  czytaj więcej

 • Inwestycje się zwiększają, tak jak wymiana handlowa

  ... Północna, gdzie największym odbiorcą inwestycji francuskich są Stany Zjednoczone. Francja to nie tylko duży inwestor, lecz również ważny partner gospodarczy Polski. W 2014 r. wymiana handlowa między naszymi krajami wyniosła ponad 15,3 mld euro. Polski eksport nad Rodan osiągnął w wartość około 9,1 mld euro, co stanowi wzrost ...

  czytaj więcej

 • Samochód przekazany w loterii rozliczany jest jak towar handlowy

  ... przekazuje je zwycięzcom, powinna być traktowana jak podmiot zajmujący się odsprzedażą samochodów – uznał ... . W rezultacie należy traktować takie auta jak towar handlowy. Oznacza to, że spółce przysługuje pełne ... pokrywa m.in. zakup samochodów. Spółka jako organizator kupuje samochody i przekazuje nagrodę ... tym zakresie jest taki sam, jak firmy, która zajmuje ...

  czytaj więcej

 • Prawo <strong>handlowe</strong>: <strong>jaki</strong> los czeka spółki osobowe?

  Prawo handlowe: jaki los czeka spółki osobowe?

  ... ustawodawca miał dylemat, jak ją zakwalifikować: uznać ... może występować, ale jako uregulowanie umowne, wynikające ... ramach optymalizacji podatkowej. Jak gdzieś może być ... aktywności ministra finansów jako katalizatora działań legislacyjnych ... udziałem spółki akcyjnej jako komplementariusza powodowało, że ... inną spółką atypową, jaką jest spółka komandytowa ... o.o. (akcyjnej) jako komplementariusza (GmbH and ... spółki akcyjnej jako komplementariusza spółka ...

  czytaj więcej

 • Wierzytelności handlowe jako przedmiot zabezpieczeń

  ... z datą pewną), będzie z mocy prawa bezskuteczny. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie ustanowił na naszą rzecz żadnego innego zabezpieczenia, w szczególności zabezpieczenia rzeczowego, jak na przykład zastaw rejestrowy, i to w terminie dłuższym niż wskazany powyżej, będziemy mieć w postępowaniu upadłościowym pozycję niezabezpieczonego wierzyciela. W rezultacie nasze wierzytelności ...

  czytaj więcej

 • Jak rozlicza się mała firma handlowa

  czytaj więcej

 • Słabnie pozycja Niemiec jako partnera handlowego Polski

  ... mld euro (o 12 proc. więcej niż w 2007 r.). Wśród partnerów handlowych Niemiec Polska plasuje się na 11. miejscu pod względem obrotów, na dziewiątym ... w związku z obecnym kryzysem. "Jeżeli wymiana pozostanie na tym samym poziomie, jak w 2008 r., będzie to bardzo dobry wynik. Dane z pierwszych dwóch ...

  czytaj więcej

 • Wierzytelności handlowe jako przedmiot zabezpieczeń

  ... zwrot zapłaconej mu kwoty. Przy czym warto pamiętać, że jeżeli to my jako wierzyciel zawiadomimy dłużnika o przelewie, to na nas będzie ciążył obowiązek wykazania, ... odpowiedzialności. Zgodnie z art. 516 kodeksu cywilnego, dłużnik osobisty ponosi względem nas, jako wierzyciela, odpowiedzialność z tytułu tego, że wierzytelność mu przysługuje. Natomiast za wypłacalność ...

  czytaj więcej

 • Pomniejszanie kosztów jest niewykonalne. Firmy produkcyjne i <strong>handlowe</strong> nie wiedzą, <strong>jak</strong> rozliczyć podatek

  Pomniejszanie kosztów jest niewykonalne. Firmy produkcyjne i handlowe nie wiedzą, jak rozliczyć podatek

  ... skorygować koszty uzyskania przychodów. Jak jednak ostrzegają eksperci, firmy prowadzące działalność handlową lub produkcyjną muszą ... po prostu obliczane jako część wszystkich wydatków ... od cen ewidencyjnych. Jak to wygląda w ... korekcie kosztów podatkowych, jaką narzucają nowe przepisy. ... sami nie wiedzą, jak interpretować przepisy w ... , niezależnie od tego, jaką metodę wyceny materiałów ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> rozliczać czas pracy przedstawicieli <strong>handlowych</strong> pracujących stale poza firmą

  Jak rozliczać czas pracy przedstawicieli handlowych pracujących stale poza firmą

  ... miejscem pracy. Miejscem pracy dla przedstawiciela handlowego może być obszar geograficzny, np. całe ... się od wyjazdu z mieszkania pracownika handlowego w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował ... żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, a praca polegała ... całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał ...

  czytaj więcej

 • Jak w księgach rachunkowych ująć ubezpieczenie należności handlowych kontrahentów

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać udziały (akcje) własne w świetle prawa handlowego i bilansowego

  ... kapitałem zapasowym. Wynik ten ustala się jako różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o ... tego kapitału; ewentualną nadwyżkę ujmuje się jako stratę z lat ubiegłych i opisuje ... według ceny nabycia. Przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają, aby nabyte udziały (akcje) własne ... akcji własnych z naruszeniem przepisów kodeksu handlowego oraz wykonywania praw udziałowych ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> długo przechowywane są dokumenty w spółkach <strong>handlowych</strong>

  Jak długo przechowywane są dokumenty w spółkach handlowych

  ... likwidacji powinny zostać zabezpieczone wydatki na przechowywanie ksiąg i innych dokumentów rozwiązanej spółki oraz zawarte stosowne umowy. Zgodnie z art. 288 par. 3 kodeksu spółek handlowych księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników. W razie braku takiego wskazania ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> ustala się kadencję członków organów spółek prawa <strong>handlowego</strong>

  Jak ustala się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  Kwestie związane ze sposobem ustalania i obliczania kadencji członków organów spółek prawa handlowego niejednokrotnie stwarzają poważne problemy interpretacyjne dla spółek. Nieprecyzyjne zapisy statutu w tym ... nadzorczej w spółce akcyjnej reguluje art. 369 i art. 370 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Z tym że zagadnienia dotyczące kadencji członków rady nadzorczej ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> oblicza się kadencję członków organów spółek prawa <strong>handlowego</strong>

  Jak oblicza się kadencję członków organów spółek prawa handlowego

  Tak. Przykładowo, jeżeli członkowie rady nadzorczej powołani zostali na trzyletnią kadencję 20 kwietnia 2007 r., to ich kadencja upłynie 20 kwietnia 2010 r. Jeśli w trakcie kadencji dany członek rady nadzorczej zostanie odwołany, zrezygnuje z pełnionej funkcji lub umrze, jego następca będzie niejako kontynuował mandat swego poprzednika. Mandat „dokooptowanego” członka ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> może się bronić firma gorzej traktowana przez partnerów <strong>handlowych</strong>

  Jak może się bronić firma gorzej traktowana przez partnerów handlowych

  ... , czyli postępowanie sądowe, może trwać bardzo długo, nawet wiele lat od złożenia pozwu. Skarżący kontrahent musi też udowodnić, że poniósł szkodę wskutek działań swojego partnera handlowego oraz wykazać wysokość tej szkody. Zazwyczaj jest to bardzo trudne. Jeżeli skarżący czegoś nie udowodni, to sprawę sądową przegrywa. Jednak złożenie skargi do prezesa ...

  czytaj więcej

 • Zakazać parkowania w centrum czy poszerzyć chodniki? Zobacz, <strong>jak</strong> zbudować idealne miasto

  Zakazać parkowania w centrum czy poszerzyć chodniki? Zobacz, jak zbudować idealne miasto

  ... ? Kiedy szukają słońca? Jak się zachowują, gdy ... wiedzą, jak projektować przestrzeń ... i pomniki – podobnie jak w centrum handlowym stawia się rzeźby ... piesi także unikają jak ognia (w centrum handlowym warunki atmosferyczne nie ... ścieżki – 30 cm. Jak w galerii handlowej Buduj tak, by ...  nielicznymi wejściami. Podobnie jak w galeriach handlowych, zmieści się wówczas ...

  czytaj więcej

 • Człowiek brutto. Sami siebie traktujemy <strong>jak</strong> towar, który musi się <strong>jak</strong> najlepiej sprzedać

  Człowiek brutto. Sami siebie traktujemy jak towar, który musi się jak najlepiej sprzedać

  ... pokazały, że przedmiotem handlowych kalkulacji i transakcji ... choroby zwyrodnieniowe, degeneracyjne, jak alzheimer. Taro Aso, ... przewlekle chorych „nie jako o przedmiocie troski, ... i autorytetu, ale jako o jednym z ... się niczym innym jak tylko towarem. Nauczanie ... , głupota. W cyberprzestrzeni jako nowej przestrzeni społecznej ... edukacyjne są traktowane jak supermarkety, w których ... siebie traktować jak towar. Usta ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jak</strong> Jan Kulczyk budował swoje imperium: nie musiał zaczynać od zera, <strong>jak</strong> nikt potrafił robić interesy z państwem

  Jak Jan Kulczyk budował swoje imperium: nie musiał zaczynać od zera, jak nikt potrafił robić interesy z państwem

  ... to za mało Kulczyk, jak wiadomo, nie musiał zaczynać od zera. Pierwszy milion – jak mawiał – dostał od ojca. ... sprowadzania samochodów koncernu Volkswagen – jak na gospodarkę centralnie sterowaną ... nasz rynek. Albo funkcjonował jak pośrednik – kupował pakiety akcji ... udziałowcem. To, w jak wielu branżach działał, ... przemysłowych, a 26 – handlowych. Informatyka? To sprawdza ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne