Izolator ciepła

Izolator termiczny - substancja, materiał albo produkt o małej przewodności cieplnej.