Izba przyjęć

Izba Przyjęć jest jednostką organizacyjną Szpitala.