Inżynieria transportu

Inżynieria transportowa – dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianego transportu.