inżynier

Inżynier (inż.) – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów inżynierskich.