inwestycje bezpośrednie

Inwestycje bezpośrednie to bezpośrednie nakłady na środki trwałe (np.