invocatio

Invocatio Dei – odwołanie się do Boga, zwykle przez prawodawcę w akcie prawnym, szczególnie konstytucji.