Interwencje walutowe

Interwencje walutowe - narzędzie polityki pieniężnej wykorzystywane przez banki centralne w celu łagodzenia zmian inflacji powstałych w wyniku wahań kursu walutowego.