interwencja

* Interwencja główna - instytucja procesu cywilnego